Frågeställningen om mediernas förhållande till sanningen har blivit allt hetare. Inte minst därför att anklagelser om partiskhet alltid förnekas. Nu avslöjas hur den interna kulturen på redaktioner kan se ut.

Det är en tidigare medarbetare på Migrationsverket som började vikariat på Sveriges Radio, som nu avslöjar samtal där cheferna på redaktionen förklarar att han inte har deras förtroende, därför att han kritiserar systemet kring migration och därtill inte ur vänstervinkling.

Egor Putilov har i sin blogg lagt upp ljudfiler som bekräftar hans redogörelse för vad som hände för en tid sedan.

Som tidigare migrationshandläggare har han skrivit ett antal debattartiklar som inte tog ställning för eller emot migrationen, utan riktade in sig på tekniska brister vid handläggning av asylärenden.

Dessa artiklar uppskattades inte av hans nya arbetsgivare, Sveriges Radio. Chefen meddelade: ”Det handlar om att man inte får ta ställning i kontroversiella frågor.”

Putilov kontrade med att han inte tar ställning utan framfört faktiska förhållanden och brister.

Chefen konstaterar då att ”du kritiserar ändå systemet”, och det ”är bara okej” om kritik är ”vänsteranstruken”.

När Putilov tog upp frågan med en högre chef konstaterade denne att ”det är förtroende som det handlar om i slutändan”.

Putilov fick kort efteråt veta att hans vikariat är avslutat.