Franska vänsterpolitiker framför nu krav på att EU ska stryka engelska språket ur unionens arbete. Det finns 24 officiella språk i EU, och tre arbetsspråk: engelska, franska och tyska.

Borgmästaren Robert Ménard i sydfranska staden Béziers och förre senatorn för socialistpartiet Jean-Luc Mélenchon menar att engelska språket saknar legitimitet sedan britterna röstat för utträde ur unionen, rapporterar Daily Mail.

Det kan dock bli svårt eftersom engelskan är det mest populära språket i unionen. En EU-rapport fann 2013 att två av tre européer har åtminstone en hygglig kännedom om engelska språket. Rapporten publicerades av Eurostat, som slog fast att engelska språket troligen kommer att bli än mer dominerande i Europa i framtiden.

Man fann att 94 procent av gymnasieelever och 83 procent av grundskoleelever i Europa lär sig engelska som deras första främmande språk, mer än fyra gånger så många som lär sig franska, tyska eller spanska. Bara i Storbritannien och Irland är franska det främsta första utländska språk i skolan.

Att Irland förblir medlemsland innebär att engelska inte kan strykas som officiellt språk, men det kan raderas som arbetsspråk under unionens dagliga arbete.

Se mer: Daily Mail i Brussels should ditch English language och Au revoir, English?