Diskussionerna har redan börjat om hur förhandlingarna med Storbritannien ska ta form inför deras utträde ur Europeiska unionen. Klokare vore om alla 28 medlemsländer började förhandla om ett nytt Europasamarbete, eftersom det hittillsvarande visat sig vara misslyckat.

Om Bryssel bara fokuserar på hur Storbritannien ska förödmjukas inför och efter utträde, är EU den störste förloraren. Då har man visat vägen för andra medlemsländer när de tröttnar på överstatligheten. EU kommer att krympa. EU är inte längre framtiden, utan gårdagen. EU är 1900-talet.

Istället för att förhandla om enbart Storbritanniens villkor, borde medlemsländerna konstatera att EU-projektet spårat ur när det inte längre kan behålla sina medlemmar.

Förhandlingarna borde handla om att skapa ett nytt europeiskt samarbete som följer de ursprungliga principerna om mellanstatlighet. Med sådana förhandlingar kan britterna stanna och andra länder behöver inte överväga om de också ska lämna EU.

En sådan förhandling kräver att de nationella regeringarna tar över makten från nomenklaturan i Bryssel. Medlemsländerna måste återta taktpinnen i europasamarbetet från de teknokrater som fått allt för mycket makt.

Ett mellanstatligt samarbete innebär att samarbetet koncentreras till det alla länder är överens. Genom att respektera varandra och jobba med det alla anser viktigt kan en högre nivå av tillit och förtroende etableras som gör att man kan samarbeta effektivt också när kriser uppstår. Genom att medlemsländernas regeringar spelar en avgörande roll, kan dessa regeringar inte skylla på EU, utan måste förankra samarbetspolitiken i sina egna länder.

På det sättet blir samarbetspolitiken på Europanivå också nationell regeringspolitik som inte springer före väljaropinionerna. Det blir med automatik slut med utopism och centralism.

Europa behöver samarbete, men inte till priset av avskaffat självbestämmande. Och samarbete där alla respekteras blir också starkare och mer i samklang med folkviljan än ett samarbete ovanför människors huvuden.

Britternas egentliga budskap var inte, tror jag, att man vill vända Europa ryggen, utan snarare: Gör om, gör rätt!

I det är vi många som instämmer.

Dick Erixon
2016-06-26