Antalet flyktingar i världen har aldrig varit större sedan andra världskriget, rapporterar FN:s flyktingorgan UNHCR. En generell trend är att människor tvingas fly sina hem i muslimska länder i långt större utsträckning än i övriga världen.

UNHCR:s statistik visar att antalet flyktingar fortsätter att öka och nu överstiger 65 miljoner personer. De flest flyktingar, hela 54 procent av alla flyktingar, kommer från tre länder: Syrien, Afghanistan och Somalia vilka räknas som muslimska länder. Därefter följer länder i östra Afrika där konflikter råder mellan muslimska grupper och andra befolkningsgrupper. Om man lägger en karta som visar den muslimska världen jämte UNHCR:s karta över världens flyktingar stämmer de till stora delar överens.

Detta samband nämns inte i UNHCR:s rapport och inte heller i medierapporteringen om flyktingsituationen. Det finns en tendens att mer tala om till vilka länder människor sökt sig, än att tala om varför människor flyr från vissa länder och regioner. Exempelvis visar bilden ovan var flyktingar befinner sig, snarare än varifrån de flytt.

I arbetet med att motverka utvecklingen av allt fler flyktingar kan det vara av betydelse att söka orsaker till att människor flyr. Att det handlar om krig och konflikt framgår, men orsaker bakom att krig och konflikter utbryter och blir så våldsamma att miljontals med människor lämnar sina hem för en osäker framtid avhandlas inte.

Om intresse saknas för att analysera grundorsaker till konflikter kan det vara en förklaring till varför antalet flyktingar ökar år efter år.

Se mer: UNHCR:s rapport Global Trends