Äntligen! Europas folk har under lång tid pressats tillbaka av ett teknokratiskt tjänstemannavälde som flyttat allt mer makt från demokratiska medlemsländer till Bryssel. Nu är den utvecklingen stoppad.

När väljarna fått säga sitt har de sedan 2000-talets början röstat nej. Så skedde i Frankrike och Nederländerna för tio år sedan, om den föreslagna konstitutionen, och så sker nu i Storbritannien. Valresultatet visar att 16.141.241 personer röstade för att stanna i EU (48%) och 17.410.742 röstade för att lämna (52%).

Det har varit skadligt för Europa när ledande politiker i medlemsländerna och teknokraterna i Bryssel förenats om att göra demokratin överflödig. Europeiska unionen har de senaste 15 åren utvecklats till något som väljarna inte vill ha.

Få har varit nöjda med utvecklingen inom unionen, men ingen har varit beredd att ta strid med EU och därför har unionen blivit ett allt större problem i takt med ökad centralisering av makten på få och från demokratisk prövning skyddade aktörer.

Med det brittiska beslutet om utträde är europasamarbetet i ett nytt läge. Ska EU strunta i britterna och fortsätta centralisera utan dem? Eller kommer andra länder att nu också framföra kritik mot unionens avgörande brister så att förhandlingarna med britterna om deras utträde istället blir förhandlingar om hur ett nytt och sundare europeiskt samarbete kan ta form? Ett samarbete som strikt följer principerna för mellanstatligt samarbete, det vill säga bara går vidare med förslag som får uppslutning av medlemsländerna.

Europa hör tillsammans och behöver samarbeta. Men inte till priset av avskaffade demokratiska principer. Därför betyder döden för EU som vi känner det idag möjligheter för en ny, öppen och levande Europeisk Gemenskap.

Dick Erixon
2016-06-24