Han är själv flykting och har måst leva i exil i över 50 år. Men Europa har tagit emot för många flyktingar och migranter − och det blir problem.
− Tyskland kan aldrig bli ett arabiskt land, säger Dalai lama.

Det är den tyska välrenommerade tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, som har träffat den 14:e Dalai lama, den högste religiöse ledaren inom tibetansk buddism och som fram till 1951 också var Tibets mäktigaste politiske ledare.

Mötesplatsen är Dharamsala i norra Indien och här har den nuvarande Dalai lama, den nu 81-årige Tenzin Gyatso levt som flykting i över fem decennier. Han vet alltså vad det vill säga att ha tvingats lämna sitt land − och han har förståelse för att människor ibland måste ge sig i väg.
− Ser man den enskilde flyktingen i ögonen, speciellt kvinnor och barn, kan man se lidandet och människor som har det bättre ställt, har ett ansvar för att hjälpa dem, säger den religiösa superkändisen, som 1989 fick ta emot Nobels fredspris.

Men så finns det, menar han, en annan sida av saken. För när det gäller Europa finns det nu alldeles för många flyktingar och migranter och enligt buddistmunken leder detta i praktiken till svårigheter.
− Europa, till exempel Tyskland, kan aldrig bli ett arabiskt land. Tyskland är Tyskland, säger han och tillägger att han rent moraliskt anser att flyktinglivet bara ska vara en tillfällig lösning.
− Målet måste vara att de återvänder hem och hjälper till med återuppbyggnaden i hemlandet, säger han.

När tidningen ber honom kommentera det faktum att det i Europa − som en följd av den stora floden av migranter och flyktingar från i huvudsak muslimska länder − numera blåser inte bara islamkritiska utan direkt muslimfientliga vindar, betonar han att det inte är alla muslimer som skapar problem och att man måste skilja agnarna från vetet.

− Men det finns muslimska individer och grupper som i sina egna länder slår ihjäl varandra. Shiiter och sunniter. Men det representerar inte hela islam eller alla muslimer, säger han och pekar på att det främsta och viktigaste budskapet i alla religioner är kärlek och det också gäller islam.
Och han konstaterar att onda människor finns över allt − bland buddister, kristna, judar och hinduer.
− Men bara på grund av några tragiska händelser, som ett mindre antal muslimer står bakom, ska vi inte fördöma hela den muslimska världen, säger han.