Under Sverigedemokraternas utvecklingskonferens i Västerås höll Tobias Andersson, ordförande i partiets ungdomsförbund Ungsvenskarna, tal där han presenterade nya kampanjen ”Mångkultur – nej, tack!”

— Jag tycker inte vi behöver offra vår trygghet och gemenskap för att låta andra kulturer ta plats och jag tycker verkligen inte att argumentationen för ett mångkulturellt samhälle håller.

— Det som ofta framförs är att vi som tar ställning mot mångkultur inte borde äta pizza eller thaimat osv men det är ju rent nonsens. Att som nation influeras av mattraditioner från andra länder är en väldigt simpel och oskyldig form av kulturellt utbyte. Man kan självklart producera och sälja helt fantastisk mat med ursprung från sitt hemland samtidigt som denne har assimilerats till vårt samhälle.

— Det är därför dags att vi på allvar tar diskussionen om vad mångkultur innebär, det är dags att vi på allvar tvättar bort den positiva bemärkelse ordet har fått bland naiva grupper, det är dags att vi tillsammans börjar stå upp för det samhälle vi önskar. Ett samhälle i vilket en stark majoritetskultur råder så att de som kommer hit enkelt vet vad och hur de ska anpassa sig för att bli en del av vårt samhälle, en del av vår nation.

— Kort och gott är dagens integrationspolitik lika trovärdig som ett skriftligt intyg från Mona Sahlin.

— Mer pengar kommer aldrig lösa den integrationen, endast mindre invandring och en flyttad fokus från att alla kulturer ska blandas ihop till en och samma sörja till att stärka och inte minst erkänna den svenska och nordiska kulturen och låta dessa bli normen och ramverket för vad invandrare kan förvänta sig och ska bli en del av.

— Det är inte normalt med bilbränder, förutom i mångkulturella områden. Det är inte normalt att kasta sten på utryckningspersonal, förutom i mångkulturella områden. Det är inte normalt att kvinnor utsätts för hedersförtryck, förutom i mångkulturella områden. Laglösa no-go-zoner är inte normalt men det är just det mångkulturella områden är.

— Jag vill att normaliteten i Sverige ska vara en genomgående trygghet, en stark och övergripande majoritetskultur och ett samhälle präglat av tradition och tillhörighet. Och det är därför vi aldrig ska förklara, förringa eller försvara situationen i de mångkulturella områdena. Istället ska vi aktivt ta ställning emot dem. Tillsammans ska vi verka för att lag och ordning blir en realitet i hela vårt samhälle. Jag har en stark tilltro till Sverige och det svenska folket. Så trots att jag saknar tilltro till nuvarande politiska styre och trots att det må se hopplöst ut och med vetskapen om att många, inte minst vissa vitala samhällsfunktioner, har gett upp så vägrar jag göra det.

Ungsvenskarna bildades i oktober förra året som ett nytt ungdomsförbund och en del av moderpartiet. Kampanjen startade i veckan.