På tisdag avger konstitutionsutskottet sin granskning av regeringens hantering av asylfrågorna. Strax före mötet ska inrikesminister Anders Ygeman (S) presentera fler detaljer kring en kommande utvärdering.

Justitieminister Morgan Johansson (S), som egentligen har ansvar för frågan, har tidigare aviserat en sådan utvärdering, bland annat vid utfrågningen i konstitutionsutskottet, som behandlat två anmälningar mot regeringens hantering.

Inrikesministerns presskonferens äger rum tre timmar innan KU presenterar resultatet av sin granskning av regeringen.

Se mer: Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska utredas (regeringens pressmeddelande), Asylpolitiken ska utvärderas (SVT).