Riksdagens partiledardebatt kom att präglas av terrordådet i Orlando. Jimmie Åkesson riktade kritik mot den förda politiken som har skapat ökad polarisering och motsättningar. Genom att invandrare inte har förväntats tillhöra den svenska gemenskapen har de lämnats i sticket och format identiteter utifrån föräldrarnas bakgrund.

I sitt inledningsanförande konstaterade Åkesson att islamistiska terrordåd som det i Orlando är attacker på demokratin, öppenheten och friheten. Han fortsatte:

– Vi befinner oss i krig, ett krig som vi måste utkämpa tillsammans med andra länder i vår del av världen, också med den del av muslimska världen som drabbas av mördande, förtryck och fördrivning av minoriteter.

– Vi ska möjliggöra för förtryckta minoriteter att stanna kvar i sitt närområde och därmed motverka terrorsekternas försök att fördriva dem. Det gör vi genom att upprätta säkra zoner, delta i fredsbevarande insatser och genom att öka vårt humanitära bistånd.

– Men vi har också ett ansvar att ta på hemmaplan. Den ansvarslösa invandringspolitiken har medfört att vi inte har en aning om vilka som tagit sig in i vårt land. Den splittring och segregation som har följt föder och göder polarisering, hat och motsättningar.

– Vi ser människor som vuxit upp i Sverige men som inte tillhör. Människor som fysiskt befinner sig här i Sverige, men på ett mentalt plan befinner sig på en helt annan plats i världen. Människor som aldrig fått en chans att tillhöra, de har inte förväntats tillhöra den svenska gemenskapen. Istället har de lämnats och förväntats att bygga sin identitet utifrån sina föräldrars bakgrund. Och det är ett oerhört svek.

Åkesson lade ansvaret för polarisering och ökade motsättningar på de partier som ansvarat för den förda politiken. De har inte varit förberedda och haft en fungerande strategi för det stora mottagande som Sverige haft under många år, särskilt det senaste.

– Det vi måste fokusera på nu är att hålla ihop landet. Det gäller att blicka framåt, att försöka hitta ett sätt för att återuppbygga sammanhållning och samhörighet. Vi behöver vara tydligare med att slå ner på dem som missköter sig, som är här för att utnyttja.

– Samtidigt måste vi stärka vägen till samhörigheten för dem som har en uppriktig vilja, en uppriktig ambition att bli en del av det svenska samhället och att anpassa sig. Vi behöver stärka vägen till samhörighet genom både krav och incitament. Bygga på idén att alltid först göra sin plikt innan man kräver sin rätt. Bygga på respekt för den svenska kulturen och de människor som levde här före oss och byggde landet.

– Vi behöver ett uppvärderat medborgarskap och en ökad respekt för vårt gemensamma arv. En stärkt medborgaranda och ett tydligt försvar för de normer och värderingar som bygger och har byggt vårt land. En starkare koppling mellan medborgarskapet och den välfärd som erbjuds.

Korta citat från debatten:

Gustav Fridolin (MP): Jag försvarar den grå kompromissen, ibland är den det mest färgstarka som finns

Annie Lööf (C): Mot dem som begår brott måste straffen vara resoluta. Rättsstaten måste finnas i hela landet.

Jonas Sjöstedt (V): Vi har en värderingskris: snart ska permanenta uppehållstillstånd ersättas med tillfälliga.

Jan Björklund (L): Köerna på bostadsmarknaden påminner närmast om brödköerna i DDR.

Andreas Carlson (KD): Kampen mot IS är inte en geografisk strid, det är en strid om värden. Denna strid förs även här i Sverige.

Stefan Löfven (S): Under era åtta år i regeringsställning fick vi de resultat vi lever med idag.

Anna Kindberg Batra (M): Attacken i Orlando visar hur det öppna samhällets värderingar, våra värderingar, aldrig någonsin kan tas för givna och alltid måste försvaras.