Lågutbildade syriska flyktingar och sjuka som kräver medicin och läkarvård får åka till EU. Däremot får akademiker inte lämna turkiska flyktingläger. Den urvalspolicy som Turkiet tillämpar kritiseras nu av flera EU-länder.

Bråket mellan EU och Turkiet över det avtal som förhandlades fram i mars i syfte att stoppa strömmen av migranter och flyktingar från Turkiet till Grekland fortsätter.

Nu handlar det enligt tyska Der Spiegel om att de turkiska myndigheterna bara vill släppa i väg syrier som inte har någon utbildning eller som är sjuka och i behov av medicinsk behandling. Däremot tillåts inte läkare, ingenjörer och andra akademiker lämna flyktinglägren. Der Spiegel uppger att man har fått informationen från interna EU-möten i Bryssel där just flyktingavtalet har stått på agendan.

Överenskommelsen innebär bland annat att flyktingar som kommer till Grekland ska skickas tillbaka till Turkiet. Och för varje syrier som återsänds ska en annan syrier få åka till ett EU-land − detta enligt den så kallade 1:1-mekanismen. För närvarande har man satt en övre gräns på 72 000 personer.

Men turkarnas sätt att välja ut vilka som kan åka till EU och vilka som inte får göra det, gillas inte alls av EU. Flera regeringar i unionen kritiserar nämligen att det bland de kandidater som ska få åka finns påfallande många ”ömmande fall” − personer med svåra medicinska problem eller flyktingar med mycket låg utbildning. Detta var något som företrädaren för Luxemburg kritiserade under en intern EU-sittning i den belgiska huvudstaden och liknande tongångar kommer från Tysklands Ole Schröder, CDU, migrationsansvarig statssekreterare på inrikesdepartementet.

Samstämmiga uppgifter från Tyskland, Holland och Luxemburg gör gällande att de turkiska myndigheterna i förra veckan i sista minuten drog tillbaka flera utresetillstånd och att det till största delen drabbade familjer där fäderna hade en högre utbildning. I avtalet mellan Europeiska unionen och Turkiet heter det att hänsyn ska tas till flyktingar med särskilda behov, enligt Der Spiegel personer som är sjuka eller traumatiserade, men att även sådana som har familj i Europa ska tas i beaktande.

Enligt den tyska tidningen har Turkiet meddelat FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, att 1:1-mekaninismen inte längre omfattar syriska akademiker. Normalt är det UNHCR som beslutar om vem som kommer ifråga för så kallad vidarebosättning, men nu har alltså den turkiska regeringen gjort klart att det är den som ska göra det första urvalet. Officiellt handlar det enligt UNHCR om ett förkortat förfarande i enlighet med överenskommelse mellan de turkiska myndigheterna och mottagarländerna. Men inofficiellt uppger UNHCR-medarbetare att de mer eller mindre bara har godkänt de listor som Turkiet har förelagt dem.