77 kilometer. Där går gränsen. Längre än så får en kvinna inte färdas utan manligt förkläde. I alla fall enligt en muslimsk organisation i brittiska Blackburn. ”Skandalöst”, är jämställdhetsministerns kommentar.

Enligt sharialagen är en muslimsk kvinnas rörelsefrihet starkt begränsad − 48 miles, eller 77 kilometer − längre än så får hon inte förflytta sig med mindre än att hennes man eller en annan manlig nära släkting gör henne sällskap. Detta påbud, som förmedlas av Muslimska föreningen i Blackburn i Lancashire, nordvästra England, har orsakat en proteststorm i Storbritannien − också från muslimskt håll.

Frågan − och svaret − har publicerats på en sajt som ger ”lösningar och svar” på frågor som rör religiösa, sociala eller ekonomiska förhållanden utifrån sharialagen, skriver Daily Mail.
Justine Greening, minister för jämställdhet och internationell utveckling, rasar och dömer fullständigt ut bestämmelsen som hon menar över huvud taget inte hör hemma i ett modernt Storbritannien.
− Ärligt talat är den syn de ger uttryck för är skandalös och oacceptabel. Sådant här har ingen plats i Storbritannien och går helt emot våra brittiska värderingar. Jag tycker att Blackburns muslimska förening tydligt och offentligen borde ta tillbaka kommentarerna, säger hon.

Föreningen är ansluten till The Muslim Council of Britain, MCB, Storbritanniens muslimska råd, och på gruppens hemsida framgår att man tidigare har fått kommunala verksamhetsbidrag. Bestämmelsen om kvinnans begränsade rörelsefrihet får också skarp kritik från muslimskt akademiskt håll. Doktor Sheik Howjat Ramzy, nu verksam i Oxford, och tidigare chef för just MCB:s undervisningsutskott, ställer sig liksom ministern helt avvisande:
− Jag anser att det i dessa dagar är kränkande att en sådan restriktion ska åläggas en kvinna mot hennes vilja, säger han och förklarar att bruket att inte låta en kvinna gå ensam går tillbaka till en tid då det var farligt för henne vistas utomhus utan sällskap eftersom hon då löpte risken att rövas bort.

− Sådan var traditionen i islams början och den praktiserades av några. Men som jag ser det, har ingen muslimsk man rätt att bestämma gränser för förflyttningar. Kvinnor borde vara fria att gå vart de vill, säger han och tillägger att han, precis som Justine Greening, anser att den muslimska gruppen i Blackburn bör ta bort uttalandet och inte förnedra kvinnor.
− Islam ger kvinnor stor frihet − och att resa är en del av den friheten, slår Oxfordakademikern fast.
Lord Andrew Fleming Green, före detta diplomat och grundare av den oberoende och opolitiska tankesmedjan Migration Watch UK, säger definitivt nej till att kvinnors frihet ska begränsas på det här sättet och riktar några ord till de muslimska ledarna:
− De borde uppmana sina anhängare att integrera sig i vårt samhälle i stället för att avskärma sig, säger han.

Enligt de direktiv som delas ut på sajten är det också ett tvång för män att ha skägg och kvinnor tillråds att täcka sina ansikten. Men inte bara det: kvinnor, ogifta såväl som gifta, får absolut inte plocka ögonbrynen eller på andra artificiella sätt försöka göra sig vackra, till exempel genom att låta göra mellanrum mellan tänderna (!).
”Sådana damer ändrar det utseende som Allah har skapat” heter det i direktiven, där det dessutom förkunnas att sådana ingrepp leder till att kvinnan förbannas av Allah. Samma öde drabbar för övrigt också den muslimska kvinna som tatuerar sig.

Enligt The Telegraph är den muslimska befolkningen i Blackburn procentuellt sett Storbritanniens tredje största. Flest muslimer finns i Tower Hamlets, följt av Newham i östra London.

Ögonbryn_sharia_2016-05-05 kl. 17.07.01