40 000 kronor. Det blir från och med nu priset för den elev som vägrar skaka hand med sin lärare i Schweiz. Den nya lagen klubbades igenom efter att två tonåriga muslimska pojkar av religiösa skäl befriades från det som annars är praxis i landets skolor.

Samtiden har i en tidigare publicerad artikel berättat om den två bröderna, 14 respektive 15 år, som fritogs från den rutin som samtliga skolelever måste iaktta − att före och efter alla lektioner skaka hand med läraren. Men pojkarna, som har syriska rötter och som i flera år har bott i alplandet, vägrade ta en kvinna i hand med motiveringen att deras religion, islam, förbjuder dem att röra vid en kvinna som inte tillhör familjen. Skolan i Therwil, en mindre stad i kantonen Basel-Landschaft i nordvästra Schweiz, vek sig för de båda tonåringarnas argument och presenterade en pragmatisk lösning: bröderna slapp också att skaka hand med de manliga lärarna.

Att skolan gav efter för två muslimer och lät dem slippa det som för andra elever i hela landet är ett obligatorium, väckte stor nationell uppmärksamhet och en upphetsad principiell debatt om schweizisk identitet och de i landet rådande värderingarna tog fart. I de diskussionerna blev också landets justitieminister Simonetta Sommaruga indragen och hon lät förstå att handskakning är en icke förhandlingsbar del av schweizisk kultur och vardag.
− Att en elev inte ger läraren handen, går bara inte. Det är inte min uppfattning om integration och det är ingenting man kan acceptera ens med hänvisning till religionsfrihet, sa hon bland annat till Frankfurter Allgemeine.

Kantonen Basel-Landschaft blev så påverkad av debatten att konsekvensen blev att man nu har klubbat igenom en ny lag enligt vilken alla elever måste skaka hand med läraren − oavsett religion och kön, skriver Schweiz am Sonntag. Den som vägrar att böja sig för lagen kan räkna med att få böta upp till 5 000 schweiziska franc, motsvarande cirka 40 000 kronor. I en pressrelease förklarar kantonen bakgrunden till den nya lagen och bland annat betonas att det offentliga intresset för respekt och jämställdhet mellan könen väger tyngre än hänsynen till de studerandes religionsfrihet.
”De studerande ska använda den sociala gest som handskakningen är senare i deras yrkesliv”, heter det vidare från kantonen.

Montassar Ben Mrad, president för de muslimska organisationerna i Schweiz, slår i ett pressmeddelande fast att de allra flesta muslimer inte alls har något emot att skaka hand.
”Jag ber elever och deras föräldrar att reflektera över detta: Kan det, att vägra skaka hand med en kvinna, vara viktigare än det muslimska budskapet om ömsesidig respekt?”, är frågan han ställer.

Fallet med de handskakningsvägrande muslimerna är inte den enda strid som har blossat om islam i Schweiz. 2009 blev det förbjudet att uppföra minareter och sedan i fjol är det i kantonen Ticino i landets sydöstra del olagligt att gå iklädd burka. Ett brott mot den lagen kan ge böter på upp till 10 000 schweiziska franc, lite drygt 80 000 kronor, skriver danska dagstidningen BT som också uppger att uppskattas att fem procent av befolkningen i Schweiz bekänner sig till islam.
De två bröderna, som är den direkta anledningen till den nya lagen, har tillsammans med sin familj fått politisk asyl i Schweiz och har också ansökt om medborgarskap i landet.