Båda regeringsalternativen minskar  i majmätningen från SCB. Allianspartierna får 39,3 procent och regeringspartierna 34,2 procent.

Det parti som ökat mest sedan riksdagsvalet i den stora partisympatiundersökning som SCB gör varje halvår parti är Sverigedemokraterna. Partiet ökar från 12,9 procent i valet till 17,3 procent i maj. En ökning med 4,4 procentenheter, nästan lika mycket som Miljöpartiet får totalt.

Moderaterna har ökat med 1,4 procentenheter sedan valet och får 24,7 procent och Vänsterpariet ökar med 1,1 procentenheter till 6,8 procent.

Övriga partier minskar eller ligger på valresultatet. Mest minskar Miljöpartiet, med 2,2 procentenheter sedan valet. S  och KD minskar med 1,5 vardera.

Inget regeringsalternativ når över 40 procent av väljarna, vilket innebär att det kan ifrågasättas om det är korrekt att beskriva dem som ”regeringsalternativ”.

— Är det rimligt att tala om regeringsalternativ om dem som bara har stöd av drygt en tredjedel av väljarkåren, frågar sig Dick Erixon på Samtiden.