Avslöjandet om den syriske flyktingen och hans 17 barn har väckt starka reaktioner i Danmark. En politisk majoritet vill att bidrag bara ska utgå till ett begränsat antal barn och konservative Naser Khader ifrågasätter den, enligt egen uppgift, sjuke mannen som han menar inte är trovärdig.

Varför Daham Mamoud Hasan ställde upp och valde att berätta sin historia i danska media − först i TV2 och Ekstrabladet − kan man bara spekulera om. Men om syftet var att väcka sympati och förståelse var offentliggörandet ett klart misstag för reaktionerna har blivit de helt motsatta och både allmänhet och politiker i Folketinget rasar.

Samtiden har i en tidigare publicerad artikel berättat om den 47-årige syriske flyktingen som för två år var på väg till Sverige, men som av myndigheterna kvarhölls i Danmark där han nu bor. Mannen har totalt 20 barn − 17 av dem är under 15 år − och tre fruar: åtta av barnen samt en av fruarna befinner sig sedan en tid tillbaka i landet och nu har ytterligare nio barn fått grönt ljus för familjesammanföring. Esbjerg kommun har inkvarterat den redan nu ansenliga skaran i en nedlagd skola i Ribe, och det är också kommunen som får stå för hela försörjningen. Enligt mannen själv är han nämligen för sjuk för att arbeta och dessutom så illa däran att han inte ens orkar lära sig danska. Varje månad får familjen ungefär 13 000 danska kronor i bidrag − en summa som familjefadern anser vara otillräcklig − och han har dessutom överklagat beslutet att tre av hans barn inte kan komma i fråga för familjesammanföring eftersom de är över 15 år.

Från politiskt håll har EkstraBladet fått uppgiften att det varje år skulle kosta det allmänna fem miljoner att försörja familjen. Det är en summa som kommunen inte har velat kommentera, men alldeles oavsett rör det sig om en rejält stor påse pengar och det har fått Konservative Folkeparti att föreslå att det nu måste sättas tak på för hur många barn man ska kunna få bidrag. Partiets integrationspolitiske talesperson, Naser Khader, anser det vara orimligt att samhället ska försörja Daham Mamoud Hasan och hans enorma familj i ett omfång som det nu är fråga om och säger till TV2 att partiet vill återgå till de regler som den tidigare regeringen som bestod av Venstre och Konservative införde, men som Socialdemokraterna sedan tog bort.
− Välfärdsstaten är inte skräddarsydd för att man ska få bidrag för 20 barn utan för två, tre eller fyra, säger han till TV-kanalen.

Även om man inte är helt överens om detaljerna, ställer sig både Socialdemokraterna och Dansk Folkparti i princip bakom förslaget som därmed stöds av en majoritet i den danska riksdagen, Folketinget. Skatteminister Karsten Lauritzen säger till TV2 att Venstreregeringen också är redo att se närmare på nu gällande regler.
Förutom att ifrågasätta barnbidraget går Naser Khader, som själv har syriska rötter, till hårt angrepp mot den 47-årige arbetsoförmögne flyktingen vars berättelse enligt politikern är full av hål och helt enkelt inte trovärdig.
− Till EkstraBladet säger han att han är hantverkare, till TV2 att han är jordbrukare. Jag känner väl till Syrien och kan inte begripa hur han har kunnat försörja tre fruar och 20 barn där, säger Naser Khader till dagstidningen BT, samtidigt som han finner det minst sagt märkligt att Daham Mamoud Hasan, som enligt egen utsago tidigare alltid har varit stark och full av energi, men som blev så sjuk och eländig att han varken kan jobba eller lära sig danska precis efter att han hade beviljats asyl.

Naser Khader hävdar att Daham Mamoud Hasan genom hela sitt beteende är till men för hela flyktingfrågan. Något av det allra viktigaste när det gäller flyktingpolitiken är att folket står bakom den, men den 47-årige syrierns attityd och hållning skapar tvärtom flyktingmotstånd, enligt Khader.
− Och det skadar dem som har verkligen har behov, säger han till tidningen.
Naser Khader säger sig på intet sätt vara emot att flyktingar, och kanske då inte minst minderåriga barn, ska få den hjälp de faktiskt behöver, men Daham Mamoud Hasan menar han vara en ”förlustaffär” redan från början. Khader har talat med personer i Esbjerg kommun och har då bland annat fått veta att samtliga barns tänder är i uselt skick och kräver behandling.

− Det kostar kommunen tusentals kronor. Han (Daham Mamoud Hasan. Red.) kunde ju i det minsta skicka en signal på att han nu vill ut och jobba för att försörja sin familj i stället för att säga att han inte vill någonting, säger Khader, som inte för ett ögonblick tror att den syriske flyktingen är oförmögen att jobba.
− För hur kan det vara att han, så snart han kommer till Danmark, inte förmår något som helst? Det finns andra i Syrien som har det ännu värre och som har varit utsatta för det som är värre, säger Naser Khader, som anser att Esbjerg kommun nu ska se till att mannen undersöks av några oberoende läkare.

− Det är alldeles för lätt att bara säga att man ingenting kan. Några läkare är lite väl frikostiga med läkarintyg om man kommer och säger att man är flykting. Detta är ett fall som luktar och jag menar därför att myndigheterna ordentligt bör undersöka hela saken, fortsätter Naser Khader, som också konstaterar att det är hög tid att sätta ner foten i fallet Daham Mamoud Hasan :
− Jag anser man ska vara stenhård mot honom och säga att nu stoppar vi alla bidrag tills vi har rett ut hela historien, säger han till EkstraBladet.

Daham Mamoud Hasans historia har väckt starka rekationer i Danmark. Skärmdump TV2-

Daham Mamoud Hasans historia har väckt starka rekationer i Danmark. Skärmdump TV2.