På extra bolagsstämma valdes Dick Erixon till ny styrelseledamot i Samtid & Framtid AB som ger ut nättidningen Samtid. Han blir också ansvarig utgivare och chefredaktör (Se pressmeddelande: Ny ledning för nättidningen Samtiden).

Som besökare märkt, har vi haft driftsstörningar. Vi jobbar nu först med att finna säkra lösningar för tekniken. Samtiden kommer successivt att utvecklas utefter de ägardirektiv som givits.

Det blir alltså en mjukstart, där förnyelsen efterhand kommer att märkas.

Något som inte förändras är att Samtidens politiska beteckning är socialkonservativ.