Vi i Sverigedemokraterna välkomnar att Moderaterna tillät sig att rösta utifrån sin egen uppfattning, skriver Jörgen Fogelklou och Lars Hansson, SD Göteborg.

Moderaternas gruppledare Jonas Ransgård har tidigare i år uttryckt att ”Göteborg inte kan ta emot fler flyktingar i dagsläget” (GP 26/2), vilket vi i Sverigedemokraterna anser är en ansvarsfull hållning. Våra fattigare stadsdelar går helt på knäna, ekonomin går inte ihop, bostäder saknas. Som en desperat åtgärd planeras nu modulbyggen för miljardbelopp, kostnader som blir oerhört svåra för Göteborgs stad att finansiera på ett ansvarfullt sätt.

Därför lade vi i Sverigedemokraterna en motion i Kommunstyrelsen om att säga upp avtalen med Migrationsverket. ”Kan inte ta emot fler” blir i vår värld att säga upp avtalen, men Moderaterna avstod från att stödja motionen med yttrandet att avtalen bör omförhandlas.

Ja då säger vi så. Och i kommunstyrelsen onsdagen den 4 maj föreslog vi:

”Att kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en omförhandling med migrationsverket, i syfte att Göteborgs kommun i enlighet med ovan får till en flyktingpaus vad gäller ensamkommande flyktingbarn.”

Jonas Ransgård och Moderaterna gav alltså bifall till detta yrkande. Även Samverkande Göteborgare biföll, men förslaget röstades ned med 8-5 eftersom vänsterblocket tillsammans med kristdemokraterna och liberalerna tycker att det är bra som det är.

Vi i Sverigedemokraterna välkomnar att Moderaterna tillät sig att rösta utifrån sin uppfattning och inte utifrån vem som lade förslaget. Moderaternas tidigare agerande både på riksplanet och i Göteborg har lämnat en del övrigt att önska, men genom sitt ställningstagande på onsdagen mildras Moderaternas ansvar hädanefter för de oerhört svåra prioriteringar Göteborg står inför.

Möjligen hade vi i Sverigedemokraterna i ett kortsiktigt perspektiv kunnat dra taktisk nytta av att vår konkurrent Moderaterna inte skulle stödja sitt eget förslag, men vi ser det inte så. Vi arbetar för Göteborgs och Sveriges bästa och vi tror att både våra och Moderaternas väljare uppskattar att vi kan lägga meningsskiljaktigheter från det förflutna åt sidan och arbeta konstruktivt för en bättre framtid.

Ingen inbillar sig att Sverigedemokraterna och Moderaterna från och med nu kommer att tycka lika i alla frågor. Vi går förstås vidare som självständiga partier med olika visioner och agendor, det är helt i enlighet med demokratins förutsättningar. Emellertid, i frågor där vi har samma uppfattning går det uppenbarligen bra att sätta ned foten tillsammans.

Det beskedet var välkommet.

Jörgen Fogelklou (SD)
Ordförande SD Göteborg
Lars Hansson (SD)
Kommunalråd kommunstyrelsen