Mamman tog Fredrik Reinfeldt på orden och öppnade sitt hjärta och sitt hem för det ensamkommande ”barnet”. Eritreanen, som sannolikt är betydlig äldre än han påstår, har nu dömts för att sexuellt ofredat familjens tioåriga dotter.

I fjol somras tog en kvinna i Eslövs kommun emot två så kallade ensamkommande ”flyktingbarn”. Ett av dessa är den nu dömde Isak Andai, eritrean, som via Libyen kom till Sverige och som enligt egen uppgift skulle vara född i maj 2000. Av domen (B 3972-15), som avkunnades i Lunds tingsrätt  i förra veckan framgår att det i den välkomnande familjen också fanns en bror och en syster, som båda är äldre än tioåringen.

Enligt flickan hade hon, Isak Andai och det andra flyktingbarnet, Ali, en kväll i augusti uppehållit sig i familjens TV-rum där de fotade och skickade bilder till varandra. Efter att Ali drog sig tillbaka till det rum han delade med Isak Andai, lämnades flickan ensam med eritreanen. Hon pysslade med sin Ipad, men somnade i soffan eftersom det var ganska sent. Dock fick hon ett abrupt och smärtsamt uppvaknande då Isak Andai mycket hårdhänt tafsade på hennes bröst. Hon märkte också att hennes tröja var uppdragen. När hon vaknade drog sig eritreanen tillbaka.

Den tioåriga flickan ville först inte berätta för sin mamma om vad som hänt eftersom hon trodde att det skulle leda till problem för både henne själv och för modern. Dagen efter anförtrodde hon sig till sin jämnåriga väninna, som i sin tur för sin mamma talade om vad Isak Andai hade gjort. Men till slut fick tioåringens mamma, liksom de båda äldre syskonen, veta vad som hänt och Isak Andai polisanmäldes.
Eritreanen, som fick flytta från familjehemmet, nekade till anklagelserna om sexuellt ofredande, men flickans uppgifter har varit så klara och rediga att tingsrätten ansåg att det skulle vara ”ställt utom rimligt tvivel” − alltså bevisat − att Isak Andai var skyldig.

Däremot var de uppgifter som eritreanen hade lämnat om sig egen ålder varken klara eller rediga, utan tvärtom motsägelsefulla. Han påstod att han skulle vara född 2000, men han det var ingenting som han kunde bevisa eftersom de id-handlingar hade sade sig en gång ha haft, hade försvunnit under flykten som, skriver tingsrätten, ”under svåra förhållanden” gick via Libyen. Uppgifterna om födelsedatum hade han i alla fall fått av sina föräldrar, men samtidigt har han uppgett att han bakom sig hade en sjuårig skolgång som han påbörjade när han var tio år och som han hade avslutat för två år sedan. Med ledning av detta kunde tingsrätten konstatera att något var fel och att eritreanen sannolikt är äldre än han har uppgett − utifrån vad han själv har uppgett är han i så fall minst 19 år.

”Tingsrätten konstaterar att dessa uppgifter inbördes inte kan stämma och att de inte är sådana att de kan ligga till grund för några slutsatser, men att de i sådana fall snarare skulle tala i riktningen att Isak Andai är äldre än 15 år”, heter det i domen. I domen framkommer att tingsrätten har haft ett längre resonemang om eritreanens ålder, men trots att rätten konstaterar att Isak Andai alltså sannolikt är äldre än 15 år, ska han ändå av svenska myndigheter betraktas och behandlas som ett barn.

Isak Andai, som är eritreansk medborgare, dömdes av rätten till ungdomsvård. Dessutom ska han betala 5 000 kronor i skadestånd till sitt offer som sexuellt hade ofredats i sitt eget hem.