Storbritannien står inför en akut migrationskris. Men i stället för att ta notis om britternas krav på skärpt gränskontroll ger EU landet order om att bygga 220 000 nya bostäder − om året.

EU-kommissionen varnar Storbritannien för en kommande bostadskris på grund av en kraftig befolkningsökning, förorsakad av invandring. Bryssels recept på hur det problemet ska lösas är att fler bostäder måste byggas − inte att stoppa inflödet av EU-invandrare.

Det är alltså ord och inga visor som förkunnas från EU i en färsk rapport där direktivet är tydligt: landet måste sätta till alla klutar för att öka tillgången på bostäder. Enligt uppgift finns det nu 2,1 miljoner EU-arbetare i landet. Ungefär 800 000 anlände i fjol − och det är avsevärt många fler än vad som tidigare har antagits, skriver Daily Mail.

Rapporten har avslöjats av Chris Grayling, ledare för den konservativa gruppen i underhuset och en av förgrundsgestalterna i kampanjen för ett ”Brexit” och han är mycket kritisk till EU:s diktat:
− Det vi här ser är att EU talar om för oss att vi inte bygger tillräckligt med hus, samtidigt som man säger till oss att vi måste acceptera en obegränsad invandring från andra EU-länder, säger han till tidningen och tillägger att det i detta finns en ”fundamental demokratisk klyfta”.

Grayling pekar på officiella uppgifter från finansdepartementet enligt vilka landet 2030 kommer att ha ytterligare tre miljoner migranter. Till detta kommer att The Office for National Statistics, den brittiska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån, under kommande generation räknar med att befolkningen ska öka från 63 till 76 miljoner. Han konstaterar att denna ökning inte bara beror på immigration, men att det enligt den nationella statistikbyrån ”alltid” har hetat att det handlar om en ”betydande del”.
− Så nu befinner vi oss i ett läge där vi varje år ska utöka Storbritannien med en stad på storlek med Newcastle upon Tyne, säger han. (Newcastle i nordöstra England har 289.835 invånare. Red.)
Chris Grayling säger sig inte vara en person som hävdar att invandring alltid har varit negativt för Storbritannien, men slår samtidigt fast att om invandringen fortsätter i dessa proportioner, ”har EU-kommissionen satt fingret på vad som väntar”:

− Vi måste bygga mer och det kommer att för alltid förändra naturen och karaktären av många delar av landet.
Att möta en person som anser att invandringen är för hög och att den måste bromsas blir enligt Chris Grayling svårt eftersom han med EU:s migrationspolitik är bakbunden och ingenting kan göra.
− Min uppfattning är att människorna i ett suveränt och oberoende land måste ha inflytande. Men så länge som vi är kvar i EU har de inte det, fortsätter han och uttrycker här samma inställning som Ungerns premiärminister Viktor Orbán när det gäller EU:s tvingande flyktingkvoter: Det är ungrarna och inte Bryssel som ska bestämma vilka människor som ska bo i landet.

Chris Grayling anser för övrigt att nu gällande regler måste ändras så att 70 000 EU-medborgare inte längre får flytta till Storbritannien för att tråla efter jobb utan bara tillåtas komma om de redan har ett erbjudande om arbete.
Enligt Daily Mail försöker Downing Street att tona ner uppgiften om att antalet EU-arbetare i landet nu ligger på rekordhöga 2,1 miljoner.
− Det är bra att vi har en växande ekonomi och att vi ser att rekordmånga brittiska medborgare är i arbete, säger en talesman för premiärminister David Cameron till tidningen.

Liam Fox, konservativ tidigare minister, är också han mycket kritisk till det budskap som förespråkarna för ett brittisk fortsatt medlemskap i Europeiska unionen försöker ge allmänheten inför folkomröstningen om en månad. I det dagliga livet är vanliga människor mycket medvetna om vad EU:s migrationspolitik innebär, menar han. Det handlar till exempel om skolplatser, svårigheten att komma till en läkare och konkurrensen om bostäder.
− Men givetvis − de som finansierar kampanjen ett fortsatt medlemskap − Goldman Sachs, de stora bankerna, de stora bolagen och oljeföretagen − de bryr sig faktiskt inte eftersom de inte använder sig av de här tjänsterna, säger han.