Läraren måste kunna avläsa elevens ansiktsuttryck. Därför har en dansk skola förbjudit niqab och sex muslimska kvinnor får inte längre i delta i undervisningen i klassrummen.

Sedan i höstas är det inte längre möjligt för kvinnor iförda niqab att komma till vuxenutbildningscentret VUC i Lyngby, tio kilometer norr om Köpenhamn. Efter att under en tid ha diskuterat, vänt och vridit på frågan kom personalen fram till att undervisning på skolan och niqab är två oförenliga storheter. Som en konsekvens av det, infördes i november nya ordningsregler, enligt vilka det inte längre är möjligt för en kvinna att komma till lektioner med plagget som täcker ögon, näsa och mun.

För MetroXpress förklarar skolans biträdande rektor Inge Voller att undervisning sker med hjälp av kommunikation och att det är väsentligt att läraren kan avläsa elevernas reaktioner på det som förmedlas.
− Och det kan man inte när det handlar om en niqab, säger hon.
Men förbudet mot niqab innebär inte att de sex muslimska kvinnorna är helt avstängda från undervisning. För även om de numera inte fysiskt kan delta om de väljer att ha heltäckande klädsel, går det enligt den biträdande rektorn alldeles utmärkt med e-learning.

På sociala medier har förbudet och de konsekvenser det har för de sex kvinnorna utlöst en livlig debatt. Några gör helt tummen ner för skolans regler, men en majoritet uttrycker det fullaste förståelse för beslutet och menar att det inte är för mycket begärt att muslimer ska acceptera vad som gäller i Danmark.
”Vi är riktigt många människor som har väntat på detta initiativ. Det är problem på många håll, men ni gör något åt det. Thumbs up. Religion är något man praktiserar hemma”, skriver till exempel ”Gud bevare Danmark”.

John Larsen tycker att VUC:s åtgärd är ”fantastisk” och att det är hög tid att muslimerna tar samma hänsyn till Danmark som landet i många avseenden har tagit till muslimerna:
” Men när man nu har riktat uppmärksamheten på respekt för andras kultur och religion samt skick och bruk. Borde man då inte som muslim ha extra förståelse för dansk kultur, skick och bruk? Det muslimska samfundet har ju utvecklat en spetskompetens när det gäller att uppmärksamma griskött i danska förskolor och krav på halal, rätten att bära slöja i kassan i Føtex osv. Alltsamman något som Danmark har tagit hänsyn till”, skriver han och fortsätter:
” Så bästa muslimer, om ni tycker att undervisningssystemet och det danska samhället inte tar tillräcklig hänsyn till er kultur, religion samt skick och bruk, så tänk bara en extra gång på hur lite respekt ni faktiskt visar det danska samhället och värderingar när ni nu återigen drar upp religionskortet när ni inte får som ni vill.”

Niels Larsen är inne på precis samma linje:
”Bravo. Här i landet fäktar vi med öppen panna. (Gömmer sig inte bakom ett visir. Red.) Och vi böjer oss inte för idiotiska religiösa regler” är hans kommentar.

Inge Voller betonar att niqabförbudet inte har ett skvatt med religion och etnicitet att göra. Enligt henne är det en fråga om kunskapsinhämtning eftersom skolan är en institution som bedriver just utbildning.
− Det handlar om att skapa bästa lärande och det anser vi att man bäst kan göra om man kan kommunicera fritt med varandra, säger hon till tidningen.