Sedan nyår har 279 person som har velat få asyl i Danmark kommit på andra tankar och återtagit sina ansökningar. Av dessa är nio från Syrien. Det får Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, att lyfta på ögonbrynen.

− Efter vad jag vet är det första gången som syrier åker tillbaka och det säger väl något om att de inte är så förföljda som det påstår sig vara, säger Henriksen, som är ordförande i Folketingets integrationsutskott till DR Nyheder.

Det är på hans begäran som integrationsminister Inger Støjberg, Venstre, nu har kommit med en redogörelse för hur många asylansökare som har lämnat landet. Ministerns svar är det sedan årsskiftet handlar om 279 personer, men tillägger att det också kan röra sig om fler, eftersom asylansökare kan ha rest från Danmark utan att meddela myndigheterna.

Av de nio syrier som har återtagit sina asylansökningar har tre redan åkt tillbaka till det krigshärjade landet, men annars kommer majoriteten av de som har ändrat sig från Iran och Irak.
Martin Henriksen anser sig ha anledning att konstatera att lejonparten av alla, och det gäller både syrier och andra nationaliteter, som kommer till Danmark för att söka asyl i själva verket är ”bekvämlighetsflyktingar” och som därmed inte har asylskäl:
− De är migranter som inte flyr direkt från krig utan som reser runt mellan olika länder för att hitta en plats där de kan få det bästa livet.