Att promenera har blivit allt mer populärt. I alla fall bland flyktingar och migranter som illegalt vill ta sig till Sverige. Sedan gränskontrollen infördes har hittills 46 personer försökt gå genom Öresundstunneln. Andra hänger sig fast under lastbilar i Helsingør.

De leker med döden, de flyktingar och migranter som försöker komma till Sverige från Danmark utan att passera id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats Kastrup. Och enligt den information som danska rikspolisen nu har gett Folketinget är antalet personer som försöker smita genom tågtunneln ökande. Sedan gränskontrollerna infördes den 4 januari har och fram till den 13 april har 46 människor försökt att ta sig över Öresund den vägen.

Så sent som den 19 april, alltså några dagar efter rapportens slutdatum, stoppades tågtrafiken, eftersom en grupp på − enligt uppgift i Kvällsposten/Expressen fem personer rörde sig på spåren.
Att försöka ta sig den vägen till Sverige är en potentiellt mycket farlig situation eftersom varken bil- eller tågtunneln är byggd för fotgängare och såväl dansk polis som Öresundsbron har upprepade gånger haft anledning för att varna för den fara som promenaderna innebär eftersom tågen håller mycket hög fart.
Som en konsekvens av den olovliga trafiken på spåren tvingades Öresundsbro Konsortiet i slutet av februari och början av mars sätta upp värmesensorer vid infarten till tunneln på den danska sidan. På den konstgjorda ön Pepparholm finns dessutom numera en vaktpost som har till uppgift att larma polis och DSB om det där skulle dyka upp fotgängare som har klarat sig genom tunneln.

Hittills är det ingen som har lyckats ta sig genom tunneln och hela vägen till det på andra sidan Sundet hägrande Sverige, men Michael Matsson, chef för gränspolisen i Region Syd har för morgontidningen Berlingske tidigare berättat att det har förekommit att folk har befunnit sig mycket nära tågspåret och till och med försökt hoppa på körande tåg.

Men det är inte bara genom att genom att försöka gå genom Öresundstunneln som flyktingar och migranter riskerar livet för att illegalt ta sig till Sverige. På senare tid har man också upptäckt flera migranter som har försökt hänga sig fast under lastbilar på väg till färjorna som seglar från Helsingør till Helsingborg. Det har föranlett Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries, att i ett brev till företagets fraktkunder varna för de riskfyllda situationerna.

− Det är naturligtvis en olycklig och potentiellt mycket farlig situation som dessa människor försätter sig själva och andra i. Vi måste därför be alla våra kunder att uppvisa skärpt uppmärksamhet för att undvika att ofrivilligt transportera asylansökare på detta sätt, hette det i brevet enligt morgontidningen Politiken med hänvisning till nyhetsbyrån Ritzau.

Sedan gränskontrollerna infördes i januari och fram till den 26 april har HH Ferries kontrollerat 773 000 passagerare. 2 676 personer har avvisats och av dessa menas 127 ha varit migranter.