20-åringen ville våldta den lilla flickan och har dömts till fem månaders fängelse. Dessutom ska han betala skadestånd på 26 200 kronor. Men han utvisas inte. Utvisning blev det dock för mannen som sökt jobb via fel kanal.

Det var nu i påsk som den vuxne mannen försökte förgripa sig på en minderårig skånsk flicka. Hon skulle delta i en aktivitet i sporthallen i Broby i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne och släpptes in i hallen av två yngre män. Den ene av dessa kom sedan in i omklädningsrummet och enligt flickan hade han frågat om hon ville ha sex med honom. Hon blev rädd, bad honom att försvinna, men han ska då ha hållit fast henne och försökt tvinga in henne på toaletten. Tösen lyckades dock slita sig loss och tog därefter kontakt med sina föräldrar.

När fallet nu var uppe i tingsrätten i Kristianstad, erkände mannen att han visserligen hade smekt flickans lår, men i övrigt hävdar han att hans avsikter ”var goda” och att hon bara hade överreagerat när han hade frågat henne om pojkvän och sagt att hon ”var fin”, skriver Kristianstadsbladet.

I likhet med det fall som Samtiden nyligen publicerade, om det ensamkommande eritreanska ”flyktingbarnet”, som sannolikt är betydligt äldre än de 15 år som han säger sig vara, och som gjorde sexuella närmanden mot en tioårig flicka − också hon skånska − i det hem som hade öppnats för honom, finns inga vittnen till det inträffade. Men rätten fann ändå att det inte fanns några som helst skäl för att tro att de uppgifter som flickan lämnade inte skulle vara med sanningen överensstämmande. Hon anses trovärdig och hennes detaljrika redogörelse för vad som hänt har bedömts vara fri från överdrifter, klar och levande.

Enligt rätten har mannens handlande talat för att han verkligen ville förgripa sig sexuellt på barnet och man slår dessutom fast att det fanns en konkret risk för att han skulle sätta sina planer i verket. Däremot går det inte att dra några ”säkra slutsatser” om vad han hade tänkt göra inne på toaletten om han hade fått med sig flickan dit − det vill säga om han hade tänkt våldta henne eller utsätta henne för en med samlag ”jämförlig handling”.
Åklagaren yrkade på att 20-åringen skulle dömas för försökt till våldtäkt mot barn, men rätten gick inte på den linjen utan dömde honom i stället för ”försök till sexuellt övergrepp mot barn”. Skillnaden är, påpekar Kristianstadsbladet, ”graden av kränkning avseende sen sexuella handlingen”. Mannen dömdes till fem månaders fängelse och ska sitta kvar i häktet tills domen vinner laga kraft. Därtill kommer att han ska betala 26 200 kronor i skadestånd.

Åklagaren yrkade också på att den nu dömde 20-åringen skulle utvisas och beläggas med förbud att återvända, men det ogillandes av rätten. Brottet anses nämligen inte så allvarligt utan han får stanna kvar i Sverige och dessutom ”antar” rätten att han inte ska ägna sig åt fortsatt brottslighet.

Jämförelsen med Syed Latif är här nästan ofrånkomlig. I tisdags utvisades den 35-årige mannen med buller och bång efter att Högsta förvaltningsdomstolen hade avslagit hans överklagan. Hans brott: han hade skaffat sig jobb via LinkedIn och inte via Arbetsförmedlingen och Eures, den europeiska jobbportalen − en handling som i Sverige uppenbarligen anses vara mycket värre än sexuellt övergrepp på barn.

Syed Latif, som kommer från Bangladesh, hade varit i Sverige i sex år. Han kom först som student och efter avslutade ekonomistudier, som han för övrigt betalade ur egen ficka, i Östersund, flyttade han till Malmö där han hade fått jobb på ett växlingskontor. Han har alltså under hela sin tid i landet inte på något sätt legat någon till last, han har jobbat, betalat skatt, lärt sig svenska och byggt upp ett liv− men vad hjälpte det när han inte hade sökt jobbet på ”rätt sätt”.

Inte heller hjälpte det att folk protesterade mot utvisningen − på mindre än en vecka hade en internetkampanj för att han skulle få stanna samlat över 1 500 namnunderskrifter. Syed Latif är nu tillbaka i Bangladesh. Men 20-åringen som försökte förgripa sig på ett barn får stanna.