Terrororganisationen Islamiska staten tappar både styrka och mark. Första fasen i den USA-ledda koalitionens kamp mot extremisterna är nu över och samtidigt betraktar unga araber extremisterna som losers.

Kampen mot den sammanslutning som kallar sig själv Islamiska staten, IS, ska, enligt den amerikanskledda koalitionen, föregå i tre faser och nu är den första delen avklarad − den som har gått ut på att förhindra terroristerna att vinna mer mark.
− Fienden har försvagats och nu arbetar vi på att bryta upp gruppen, säger överste Steve Warren, talesman för det amerikanska försvarsdepartementet, uppger danska nyhetsbyrån Ritzau med hänvisning till AFP.

Efter att koalitionen har nått det andra målet − att knäcka organisationen − följer steg tre där målet är att tillfoga IS ett bestående nederlag. Enligt överste Warren går detta först och främst ut på att lokala styrkor ska kunna se till att extremisterna inte får nytt fotfäste. Visserligen kan islamisterna också i fortsättningen utföra avancerade angrepp, men Steve Warren konstaterar att gruppen inte har klarat av att erövra nytt territorium på nästan ett år. Och så sent som i mars kunde de syriska regeringsstyrkorna ta tillbaka Palmyra, den historiska staden nordost om Syriens huvudstad Damaskus, som terroristerna intog i maj 2015. Samtidigt med att Palmyra befriades, trängde irakiska styrkor, understödda av amerikanskt bombflyg, bort IS från ett antal nordirakiska byar.

Tidigare i veckan kunde USA:s vice utrikesminister Anthony Blinken dessutom meddela att antalet krigare i Syrien och Irak inte har varit lägre sedan USA började kartlägga organisationen.
Att Islamiska staten nu åderlåts på både folk och mark har lett till att de unga arabernas sympatier för organisationen har sjunkit betydligt − om de nu någonsin alls har legat på en särskilt hög nivå.
− En massa yngre människor i hela arabvärlden har sett att IS-projektet, om de nu över huvud taget har känt sig attraherade av det, är utsiktslöst och inte leder till något gått, säger Steen Nørskov, värd för programmet Arabiska röster i danska radion och stor kännare av arabiska förhållanden, till DR Nyheder.
Han tillägger att ungdomarna med egna ögon har kunnat konstatera att det under det senaste året bara har gått utför för IS i Syrien och Irak.
− Så IS har blivit ett förlorarprojekt, säger han.

Den purfärska undersökningen Arab Youth Survey som har utförts av kommunikationsföretaget Burson-Martsteller, vars huvudsäte finns i New York, visar på ett resultat som inte direkt kan ge Islamiska staten framtidstro, för att uttrycka det milt. Hälften av de tillfrågade unga araberna ser extremistgruppen som det i särklass största hotet mot Mellanöstern − långt större än till exempel arbetslöshet och terrorhandlingar. Dessutom anser respondenterna att gruppens ambition att upprätta ett kalifat är dömd att misslyckas.
Vidare visar undersökningen att bara 13 procent säger sig kunna överväga att stödja IS om organisationen blev mindre våldsbenägen, vilket kan jämföras med att 19 procent svarade ja på den frågan i fjol.

Värt att notera är att över hälften av ungdomarna anser att stabilitet är viktigare än demokrati. Steen Nørskovs förklaring till den inställningen är att demokratin har fått dåligt rykte i arabvärlden. Inte minst har den så kallade arabiska våren lett till kaos, våld och krig i till exempel Tunisien och Egypten.
− När man frågar folk om de vill ha mer sådant, svarar de nej tack. De vill i stället ha stabilitet, säger han.