Antalet migranter som skickas tillbaka till sina hemländer från Tyskland ökar kraftigt. Under fjolåret deporterades 22 369 personer, 60 procent fler än under 2014. Samtidigt återvänder allt fler asylsökande frivilligt.

Efter att förbundskansler Angela Merkel i somras slog upp dörrarna på vid gavel för flyktingar och migranter, strömmade 1,1 miljon flyktingar och migranter in över landets gränser. Merkels liberala politik ledde till skarpt kritik från såväl tyska som utländska politiker och sympatierna för hennes kristdemokratiska parti, Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU, har rasat. Men nu tar Tyskland krafttag för att skicka tillbaka migranter.

I fjol deporterades 22 369 migranter, vilket ska jämföras med 13 851 under 2014. Och siffor från januari och februari i år, visar att takten fortsätter att öka. Under de två första månaderna 2016 skickades närmare 4 500 personer som nekats asyl tillbaka till sina hemländer, och det är dubbelt så många som under samma period i fjol, uppger The Local.

Men också antalet personer som frivilligt återvänder efter att ha fått avslag på sin asylansökan har ökat kraftigt. Under 2014 var det 13 573 personer som kom på andra tankar och reste hem igen medan 37 200 gjorde det samma i fjol. Under de tre första månaderna i år var antalet frivilliga återvändare 14 095.