I Schweiz tar alla elever läraren i hand både före och efter lektionen. Men två muslimska bröder slipper. Deras religion förbjuder dem nämligen att röra vid en kvinna. Undantaget har lett till en hetsig debatt i alplandet.

De två pojkarna, 14 respektive 15 år, har rötterna i Syrien, men de har bott i Schweiz i flera år och går i en skola i Therwil, en liten stad med cirka 10 000 invånare i kantonen Basel-Landschaft i nordvästra Schweiz.
Att alla elever skakar hand med sin lärare både före och efter lektionerna är praxis i landet, men den anser de två bröderna sig inte kunna följa eftersom de menar att deras religion, islam, förbjuder dem att röra vid en kvinna som inte tillhör familjen. Och skolan tillmötesgick pojkarna, om än med en kompromiss: bröderna behöver inte heller skaka hand med manliga lärare, uppger Frankfurter Allgemeine.

Att skolan har gett de två tonåriga muslimerna dispens från det som annars åligger varenda elev, har satt igång en våldsam principiell debatt om schweizisk identitet och om vilka värderingar som råder i landet. Den diskussionen har nu också landets justitieminister Simonetta Sommaruga kastat sig in i och enlig henne är handskakning en del av schweizisk kultur och vardag och inget som är förhandlingsbart.
− Att en elev inte ger läraren handen, går bara inte. Det är inte min uppfattning om integration och det är ingenting man kan acceptera ens med hänvisning till religionsfrihet, säger hon.

En lokal fackförening anser att särbehandlingen är diskriminering av kvinnor och stadens borgmästare Reto Wolf ställer sig helt oförstående till skolans beslut att inte låta reglerna gälla för alla.
− I vår kultur och i vårt sätt att kommunicera är handskakning det normala och visar på respekt för den andra personen. Det är något som måste göras klart och tydligt för barnen i skolan, säger han till brittiska BBC.

Enligt Felix Mueri som leder schweiziska parlamentets utbildningskommission och som också är medlem i Schweizerische Volkspartei, SVP, Schweiziska folkpartiet, sänder skolan genom sitt beslut ut fullständigt fel signaler.
− I dag är det handskakning som gäller och det kommer det också att göra i morgon, är hans kommentar.
Men det undantag som har gjorts har inte heller fallit i god jord i alla muslimska kretsar i landet. Enligt Schweiziska federationen av islamiska organisationer finns det ingenting i Koranen som rättfärdigar en vägran att skaka hand med en kvinnlig lärare och Saida Keller-Messahli, som representerar Forum för progressiv islam uppmanar landets befolkning att inte vika sig för extremistiska krav.

Däremot är den mindre organisationen Schweiz islamska centralråd av annan uppfattning och hävdar att det är förbjudet för män och kvinnor att skaka hand.
− Efter sexattackerna i Köln bad man muslimer att hålla sig på avstånd från kvinnor; nu kräver man att de ska komma dem närmare, är det argument som talespersonen Qaasim Illi framför i schweizisk media.

Skolans rektor Jürg Lauener låter dock förstå att skolan inte har någon anledning att ändra sin policy så vida lokala myndigheter inte upphäver beslutet. Tjänstemän vid den lokala skolmyndigheten säger att skolans förfarande är ”pragmatiskt”, men håller med om att detta inte får vara en permanent lösning eftersom samma regler ska gälla för alla elever.