Terrororganisationen Islamiska staten, IS, planerar att slå till mot Europa med atomvapen och biologiska stridsmedel. Varningen utfärdas av både Nato och EU som säger att oron för sådana angrepp är berättigad.

Att de bestialiska extremister som har slutit sig samman i det som de själva kallar Islamiska staten, IS, har avancerade planer på en ny dimension av terrorverksamhet, framgår klart och tydligt efter vad som framkom på den internationella säkerhetskonferens som i tisdags hölls i London.
Säkerhetschefer från både Nato, och Europeiska unionen slår nu larm om att jihadisterna försöker att komma över inte bara biologiska, kemiska och radiologiska stridsmedel, utan också atomvapen.

Det är farhågor som avgjort inte är tagna ur luften och enligt Jamie Shea, Natos ställföreträdande assisterade generalsekreterare, finns det anledning att särskilt rädas ett radiologiskt angrepp som då kommer att sprida radioaktivt material, uppger brittiska The Telegraph.
− Vi vet att terrorister försöker komma över sådana substanser, sa han, samtidigt som han flaggade för risken att Islamiska staten kan komma att delas upp i två delar. Den ena gruppen skulle, enligt honom, ägna sina krafter åt att försöka skydda det så kallade kalifatet i Syrien och Irak som nu får se sitt territorium krympa allt mer på grund av koalitionens bombningar.

Den andra divisionens uppgift skulle vara att bygga upp terrorceller över hela Europa för att där iscensätta angrepp, och Jamie Sheas sinistra förutsägelse är att hotet sannolikt ”blir värre innan det blir bättre”.
Detta ligger helt i linje med det som Samtiden i tidigare publicerade har berättat: belgiska myndigheter säger sig ha fått indikationer på att Islamiska staten har skickat flera potentiella attentatsmän till Europa och underrättelsetjänsterna i Tyskland och Italien varnar för blodbad på europeiska turistorter i sommar.

Efter det terrorangrepp som den 22 mars krävde 32 människoliv i Bryssel, kom det fram att terroristcellen i all hemlighet hade filmat en framstående belgisk kärnfysiker utanför dennes hem, något som ökade rädslan för att terroristerna är i gång med att försöka skaffa sådana ämnen. Islamiska statens intresse för att komma över det som tidigare kallades ABC-stridsmedel (Atom, Biologisk, Kemisk), men som nu går under namnet CBRN − Kemiska, Biologiska, Radiologiska eller Nukleära − inger enligt Jorge Berto Silva, biträdande chef för EU-kommissionens terroristbekämpning, ”bekymmer som är befogade”, skriver The Telegraph.
På den årliga säkerhetskonferensen kom det också fram att IS också försöker hitta nya angreppsmetoder, som till exempel genom att implantera bomber i mänskliga organ och hacka förarlösa bilar.

Också i Storbritannien ser man ytterst allvarligt på hoten om terrorattacker. Här har polismyndigheten aviserat att man under de kommande 12 månaderna ska träna en miljon människor i hur man hanterar terrorangrepp, skriver den ryska statliga nyhetskanalen RT.

I samband med att 38-årige misstänkte terroristen Abderamane Ameroud greps av belgisk polis ett par dagar efter angreppen i Bryssel, gjordes fruktansvärda fynd som skulle kunna tyda på att attentatsmännen också planerade att slå till med biologiska stridsmedel. I mannens ryggsäck hittade polisen ruttna testiklar från djur samt avföring − ingredienser som lätt kan användas av den som vill förgifta matförråd eller sprida dödliga sjukdomar, skriver brittiska Daily Mail.

Liknande fynd ger stöd för uppfattningen att terrorister verkligen jobbar för att bygga upp en arsenal av primitiva biologiska vapen. När tio misstänkta terrorister arresterades i Marocko hittades, som Samtiden tidigare har skrivit om, burkar som innehöll döda råttor, spyor och strimlor av gamla naglar. ”Cocktailen” testades på möss − som inte överlevde.