I Sherlock Holmes-berättelsen De fyras tecken visar mästerdetektiven att han kan skilja på en indisk muslim och en hindu bara genom att studera fotspåren.

”Somliga af invånarna på den indiska halfön äro små till växten”, säger Holmes i min svenska översättning från 1907, ”men ingen kunde ha lämnat sådana spår som dessa. Den egentliga hinduen har långa och smala fötter. Den sandalbärande muhammedanen har stortån tydligt skild från de andra, emedan sandalremmen vanligen trädes där emellan.”

Få är lika skarpsinniga och uppmärksamma som Sherlock Holmes. Ja, jag är då inte det. Men det finns ett sätt att skilja en vanlig svenssonmuslim från en aktivist i Muslimska brödraskapet: fyratecknet.
Det innebär att man viker tummen och håller upp fyra fingrar. Det arabiska ordet för fyra, eller egentligen den fjärde, är ”rabia” och tecknet kallas vanligen ”rabiatecknet”. Det började användas av Muslimska brödraskapets anhängare i Egypten i slutet av augusti 2013 i sociala medier och på protestmarscher.
Efter att Muslimska brödraskapets man Muhammad Morsi avsattes som president genom en militärkupp i juli 2013 utbröt protester. En stor grupp islamister barrikaderade sig på Rabiatorget i Kairo och vägrade att ge sig av förrän Morsi återinsatts. Den 14 augusti gick istället militären in och rensade protestlägret, vilket ledde till omkring 600 människors död.

Rabiatecknet har sedan dess blivit en symbol för Muslimska brödraskapets kampvilja och motstånd mot den nya juntan i Egypten, men också en hyllning till Rabiatorgets och i förlängningen alla martyrer som dött i sin strävan att bygga den islamiska staten.
Rashid Musa, ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM), är en av dem som i Sverige har setts göra tecknet på flera bilder. I en konversation om Egypten på Twitter den 25 januari 2015 med Mathias Wåg, känd för sitt engagemang i Researchgruppen, skriver Musa: ”Revolutionen har bara börjat”. Wåg undrar vilka Musa anser kan föra revolutionen vidare, varpå Musa svarar: ”Muslimska Brödraskapet och deras anhängare”.

Musa är förstås en varm anhängare av den före detta bostadsministern Mehmet Kaplan, som också har varit ordförande i SUM. Och även Kaplan har gjort rabiatecknet. Tittar man på hans muslimska bröder och kamrater i Miljöpartier på Facebook finner man rabiatecknet både här och där. Därför är det inte förvånande när Lars Nicander, forskare vid Försvarshögskolan, varnar för att Miljöpartiet kan ha infiltrerats av islamister. Jag skulle säga har infiltrerats snarare än kan ha.
I en TV4-intervju fredagen den 22 april sa Nicander sa att han såg likheter mellan hur det forna Sovjetunionen försökte infiltrera partier och organisationer under kalla krigets dagar och hur islamister i vår tid försöker infiltrera Miljöpartiet. ”Personer inom partiet som står nära muslimska brödraskapet har uppenbarligen fått ett starkt fotfäste inom Miljöpartiet”, sa han, och pekade på det faktum att flera miljöpartister setts göra rabiatecknet.

Flera islamistiska terrorgrupper har förklarat krig mot de västerländska demokratierna, och ännu fler och betydligt större icke-våldsamma islamistiska rörelser utkämpar ett kulturkrig mot de västerländska värderingarna. I ett sådant läge, som på vissa sätt liknar det kalla kriget, är det anmärkningsvärt att islamister, även om de använder icke-våldsamma medel för att påverka, har infiltrerat det svenska politiska etablissemanget genom att framställa sig som till exempel miljöpartister samtidigt som de har en helt annan agenda.

En som uppträdde i SVT:s Agenda den 17 april för att försvara Mehmet Kaplan var Mohamed Temsamani. Han menade att kritiken bara var ett utslag för islamofobi. Samme Temsamani har setts göra rabiatecknet på flera bilder. Han är också miljöpartistisk politiker i Solna och ordförande i Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS).

Temsamani gjorde praktik hos Muslimska brödraskapet i Egypten 2012, något han berättade om på Stockholms universitets hemsida. Efter den senare tidens avslöjanden har just den sidan tagits ner. Men allt finns förstås sparat på andra ställen. Brödraskapets högste andlige ledare, Yusuf al-Qaradawi, beundrar Hitler och stödjer självmordsattacker. Han är en av världens mest populära islamiska predikanter och har under många år haft en egen show på tevekanalen Al-Jazeera.

När Mehmet Kaplan relativiserar Förintelsen, och sedan får stöd av den numera avhoppade miljöpartisten Yasri Khan, gör han det alltså inte i ett vakuum. Han, Khan och Temsamani med flera ingår i en islamistisk miljö där Förintelseförnekelse och antisemitism är mer eller mindre normalt. Jag vet, jag har varit där. Man behöver inte vara Sherlock Holmes, eller ens forskare vid Försvarshögskolan, för att se hur Miljöpartiet har infiltrerats. De strör tecken omkring sig överallt: fyratecken.

Mohamed Omar