Vem kunde tro att de etablerade medierna med sin starka finansiella uppbackning skulle beställa en mätning för att få veta om allmänhetens förtroende för medierna har minskat?

Men det oväntade har hänt genom DN/Ipsos, ett av många opinionsinstitut som ofta presenterat lägre siffor för Sverigedemokraterna än valresultaten.

Mätningen har skickat ett glädjerus genom hela Dagens Nyheters redaktion, eftersom den tycks visa att förtroendet är högt, särskilt för public service. Undersökningen är på många sätt anmärkningsvärd. Kommentarerna i Dagens Nyheter (1 april) är för mig ett aprilskämt. Visserligen får professor Lennart Weibull nyansera glädjekalkylen. Han påpekar att en bred undersökning som ska spegla förtroendet inte säger så mycket om hur allmänheten ser på rapporteringen om migration. När Sveriges radio eller television får högt förtroende i en allmän undersökning vet vi inget om vad de fått beröm för. Den som svarar kanske betygsätter favoritprogrammet t.ex. ”På spåret”? Vem skulle inte ha förtroende för att själva frågorna återges på ett korrekt sätt?

Sajten Avpixlat är med i undersökningen som ett exempel på ”alternativa medier”. Att sajten finns med är ett tydligt tecken som blottar syftet och det är att försöka avliva ”myten” om de alternativa mediernas ökade inflytande över opinionen. Det är kanske inte någon besvikelse för redaktionen att de inte lyckas övertyga mig om trovärdigheten i sina resultat. En förlust för Dagens Nyheter i förtroendestriden är att så många väljer att svara, även om svaret på ytan indikerar ett avståndstagande till Avpixlat, eftersom ett svar är bättre än likgiltighet. En svaghet i analysen av siffrorna för sajten är att de inte kommenterar varför så många anger att de har lågt förtroende för eller inte alls känner till den.

I Sverige har under lång tid en klyfta vuxit mellan det som kallas den massmedial och politiska eliten och folket. Särskilt tydligt har detta blivit i relationen mellan land och stad. De flesta som tillhör den lilla grupp ”som gärna ser sig själva” som elit bor i ”fina” områden i Stockholm. Folket bor på landet eller i andra områden runt våra städer. Folket ser hur deras livsvillkor försämras, medan ”finfolket” smörjer kråset vid väldukade bord.

”Finfolket” nöjer sig inte med att ha det riktigt bra, utan de har också tagit på sig den självpåtagna rollen att uppfostra oss andra. Jag pratar inte om hur vi ska hålla besticken och lägga servetten vid en middagsbjudning, eftersom det finns många vanliga människor som inte ens får visa sina finmaner vid en bjudning. Det handlar om att programmera om oss att tro att massinvandringen är lönsam och nyttig. Denna massmediala och politiska programmering har pågått så länge och med en sådan intensitet att den mest illitterate förstår att inte prata om ämnet. Förstår inte den inom Dagens Nyheter utsedde redaktionellt ansvarige, Martin Jönsson, att det är detta som är huvudorsaken till de till synes dåliga siffrorna för Avpixlat? Vem vågar ange att de gillar eller känner till Avpixlat när risken är att bli uthängd i pressen, bli av med sitt sociala anseende eller jobb. Vore det inte klädsamt med lite kritisk distans till sin undersökning, men det är förmodligen tillräckligt att övertyga den trogne DN-läsarens ”upplysta”, liberala, men krympande skara.

Dagens Nyheter vet mycket väl att de än så länge lyckats klistra på en skamstämpel på allt som kritiserar deras omstöpning av Sverige, en förvandling av vårt land till oigenkännlighet. Det är därför de ständigt måste skriva att Avpixlat är närstående Sverigedemokraterna eller att ledande företrädare är direkt kopplade till sajten.

Martin Jönsson hävdar att de alternativa medierna vill ”sprida en bild av att man vet vad folk egentligen tycker”, ”tala för den tysta majoriteten”. Han avslutar artikeln med en mening som han inte alls anser stå i motsats till sin anklagelseakt: ”Låt oss glädjas åt att den tysta majoriteten verkar genomskåda det”, med hänvisning till sin s.k. opinionsundersökning. Det finns ingen som med säkerhet kan uttala sig om folks synsätt och värderingar. Jag kan emellertid med säkerhet säga att Jönssons lycka över att den tysta majoriteten genomskådat de alternativa medierna är en Pyrrusseger, eftersom den bygger på ett skralt underlag med luddiga frågor i en tid som lider av ett demokratiskt underskott utan motstycke i den svenska demokratins historia.

Uffe Hansen