EU har lagt sig i folks privatliv för mycket. Det är EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers självkritiska förklaring till att unionen blir allt mindre poppis bland den europeiska allmänheten.

Kritiken mot ett Bryssel som tillskansar sig allt mer makt på bekostnad av medlemsstaternas egna beslutsfattare har länge varit hård och folk i allmänhet blir allt mer negativa till unionen. Enligt en färsk undersökning som SVT Nyheter har genomfört ökar till exempel antalet EU-negativa svenskar. I höstas såg 59 procent ett medlemskap i unionen som något bra, men den siffran har nu sjunkit till 39 procent medan 21 procent helt gör tummen ner. En majoritet av de 1 142 tillfrågade personerna, 52 procent, anser dessutom att EU är på väg åt fel håll.

Och svenskarna är långt ifrån ensamma om att ha svårt för ett se det fina i den från Bryssel dirigerade kråksången vilket EU-kommissionens Eurobarometer också bevisar: Sett över alla 28 medlemsstater har andelen negativa ökat från 19 till 23 procent. Österrike och Cypern är de länder där begeistringen över projektet är minst; här svarar 41 procent att de är negativa. Tvärtom är det i Rumänien, där 57 procent förklarar sig ha en gynnsam syn på EU och nästan lika många EU-fans finns i Polen och Irland. Den växande negativa trenden avspeglar sig i en rad frågor som rör förtroendet för EU som institution, möjligheten att få sin röst hörd och i synen på framtiden, skriver SVT Nyheter som också kan konstatera att migrationen är den fråga som en stor majoritet ser som den allra viktigaste frågan för unionen.

Men det är inte bara Eurobarometern som visar på ett allt svagare stöd för EU och som har fått EU-ledningen att inse att man går i otakt med befolkningarna i medlemsländerna. Den danska folkomröstningen om avskaffandet av rättsförbehållet i EU-avtalet i december i fjol torde ha bidragit till den begynnande huvudvärken eftersom 53,1 procent av danskarna sa nej. För bara några veckor hördes ett rungande holländskt nej till EU:s samarbetsavtal med Ukraina och i juni ska britterna folkomrösta om ett eventuellt utträde ur unionen. Men trots att folket har knorrat länge och de unionsskeptiska partierna har vunnit mark i flera länder, verkar det som om det är först nu som EU-ledningen har vaknat upp ur sin dvala. Nu erkänner till och med Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, att Bryssel har lagt näsan i blöt i lite för mycket och roffat åt sig för stor makt. Enheten står inför ”ett sönderfall” och anledningen till det är att uppretade väljare sätter sig på tvären på grund av EU:s bristande respekt för de nationella regeringarna, sa han vid ett möte med Europarådsparlamentariker i Strasbourg, uppger brittiska The Telegraph.

Trots att många över den europeiska kontinenten mer än en gång har sett sig ha anledning att tvivla, slog Juncker fast att hans kommission ”inte är blind”. Ett bevis på att så är fallet är, enligt den tidigare premiärministern i Luxemburg, att man i år har dragit tillbaka ”dussintals bestämmelser” och bara infört 23 nya lagar, vilket han menade ska jämföras med tidigare kommission där snittet låg på 136.
− Kommissionen gör mindre. Jag tror att ett av skälen till att européerna vänder sig bort från det europeiska projektet är att vi lägger oss i för många områden i deras privatliv och allt för många områden där medlemsstaterna är bättre skickade att agera och stifta lagar, sa han.
Men Junckers bekännelser var inte slut med det. Kommissionen har fler försyndelser på sitt samvete:
− Vi har gjort fel när vi har överreglerat och blandat oss för mycket i våra medborgares vardag och vi har gjort fel när vi inte tillräckligt har respekterat subsidiariteten, fortsatte han.

I talet i Strasbourg passade Jean-Claude Juncker också på att ta upp frågan om den tyska förbundskanslerns inflytande i EU. Att Angela Merkel har för stor makt förnekade han bestämt, men lät auditoriet förstå att det var andra länder som släppte fram Tyskland till en tätposition i vissa frågor som till exempel eurokrisen. Men det skulle vara det samma som att andra länder svansar för Tyskland ville han inte alls skriva under på.