Viktor Orbán är modig nog att se och sätta ord på det uppenbara som EU inte vågar: Islamiseringen i Europa. Mannen bakom de orden är George Friedman, amerikansk politisk analytiker.

Det är i en intervju för den ungerska konservativa nyhetssajten mandiner.hu som den Budapestfödde 67-årigen, som bland annat grundat tankesmedjan Stratfor, ger sin syn på den ungerske premiärministern. Artikeln, som är på ungerska, finns i förkortad och till engelska översatt version på Hungary Matters.

På grund av sin inställning till hur de massor av flyktingar och migranter som har strömmat in över Europa ska hanteras och det hårdnackade motståndet mot att acceptera tvingande flyktingkvoter, har Viktor Orbán gång på gång kritiserats våldsamt av en majoritet av EU-ledarna, men från George Friedman hörs helt andra tongångar.
− Mot ett splittrat EU har Orbán högt och tydligt förmått säga det som är solklart, trots att attackerna i både Paris och Bryssel tydligt visar på Europas islamisering, säger han.

Friedman konstaterar också att den ”vanlige amerikanen” har en insikt som USA:s regering saknar: ”att inte alla muslimer är terrorister men att nästan varje terrorist är muslim”. Och när det gäller den ungerske premiärministerns reaktion − att inte släppa in flyktingar och migranter − uttrycker George Friedman sin fullaste förståelse:
− Man kan ju inte skilja fundamentalister från andra muslimer, säger han.

Enligt Friedman är USA inte villigt att finansiera säkerheten i ett ”större och rikare” Europa, lika lite som att det skulle kunna bli tal om att USA skulle dra igång militära aktioner mot Syrien.
− Det ligger inte USA:s intresse, säger han och tillägger att krisen i Mellanöstern, existentiellt sett, är viktigare för Europa.
Trots att Ungern är medlem i Nato är förhållandet länderna emellan inte det bästa, vilket Samtiden har uppmärksammat i flera tidigare publicerade artiklar. I oktober 2014 utfärdade USA, som en politisk markering, inreseförbud för ett antal höga − enligt USA korrupta − regeringsföreträdare och ett annat stridsäpple har varit utlandsfinansierade NGO:s i Ungern.

Listan över kontroverser kan göras betydligt längre än så, men även om Ungerns förhållande till USA:s regering knakar i fogarna är banden till Amerika utmärkta, enligt George Friedman, som dock påpekar att USA kommer att lägga större vikt vid bilaterala relationer eftersom EU håller på att falla samman. Sådan finns redan med Polen och Rumänien och Friedman anser att det vore bra med en liknande ungersk-amerikanske ömsesidighet.

Men han påpekar också att goda relationer inte är gratis utan något som USA sätter en prislapp på.
− Ungern måste betala för att upprätta militärbaser och köpa F16-plan. USA kommer inte att garantera säkerheten i Europa och EU har inte förmågan att lösa problemet. Men det kan nationalstater som Polen och Ungern − och det vet Orbán, säger George Friedman.