Nusrafronten har hamnat i medieskugga, men är minst lika farlig som Islamiska staten. För att skydda USA och Europa från terrorangrepp måste den viktigaste strategin vara att besegra och krossa organisationen, heter det bland annat i en amerikansk rapport.

Den senaste tidens blodiga angrepp i Paris och Bryssel har fått världen att fokusera på den så kallade Islamiska staten, IS. Däremot får Nusarafronten inte den uppmärksamhet gruppen borde få − den till al-Qaida knutna organisationen utgör nämligen ett minst lika stort hot som IS. Det flaggade Institute for the Study of War, ISW, som har säte i Washington D.C. för i en rapport i januari och det är en varning som major Lars Cramer-Larsen vid danska Försvarsakademin helt instämmer i.

Jabhat al-Nusra, eller helt kort Nusrafronten, är al-Qaidas syriska fraktion och en salafistisk, jihadistisk rörelse som är terroriststämplad av FN och svartlistad av FN:s säkerhetsråd. Experter uppskattar att Nusrafronten förfogar över någonstans mellan 12 000 och 15 000 krigare och även om organisationens hemvist är Syrien har man en agenda sträcker sig långt utanför landets gränser.

I den amerikanska rapporten heter det att Nusrafronten på lång sikt utgör det allvarligaste hotet från någon salafist-jihadistgrupp. Organisationen har byggt upp ett stort nätverk av lokala oppositionella grupper som antingen har blivit beroende av eller som har svurit sig brinnande lojala med al-Qaidagrenen. Vidare beskriver ISW både IS och al-Qaida som något mer än terroristorganisationer. Deras taktik går ut på terrorism, men båda grupperna är gerillarörelser som har som mål att störta alla regimer i den muslimska världen för att i första hand ersätta dem med sina egna. Nästa steg är sedan att attackera Västvärlden och sprida ideologin till resten av mänskligheten.

− Att skilja de grupper inom IS och al-Qaida som aktivt arbetar för att attackera Västvärlden från de moderorganisationer som krigar i Mellanöstern, Afrika och Asien är omöjligt. Och även om tidsplanerna skiljer sig åt, har samtliga grupper som är kopplade till al-Qaida och IS som mål att föra ut kriget till Västvärlden för att där realisera sina storslagna planer på att etablera ett globalt kalifat, skriver ISW.
Trots att IS och Nusrafronten har ett gemensamt mål − att upprätta ett kalifat i Syrien − är de varandras motståndare. Men om de skulle slå sig ihop och i stället börja samarbeta, varnar den danske majoren för att detta kan leda till att terrorhoten mot Västvärlden blir större och att situationen blir ännu mer komplex i Syrien. Och det är ett scenario som enligt Lars Cramer-Larsen är fullt tänkbart.

− I takt med att IS blir allt mer tillbakapressat kan man lätt föreställa sig att organisationen någon gång kommer att söka samarbete med Nusrafronten, säger han till dagstidningen BT och tillägger att detta är en skrämmande framtidsbild som, om den blir verklighet, är mer än allvarlig.
Till tidningen säger Lars Cramer-Larsen att det redan nu cirkulerar rykten om att al-Qaidas ledare Ayman Muhammad Rabaie al-Zawahiri har bett sina mannar att dela med sig av information till IS.
Även om Nusrafronten och IS har samma slutmål, är organisationerna mycket olika, och enligt Cramer-Larsen är detta den största anledningen till att IS får så stor medial uppmärksamhet medan det däremot inte talas så mycket om Nusrafronten. Hans förklaring är att det är Islamiska statens brutalitet mot civilbefolkningen i kombination med extremistgruppens aggressiva mediestrategi som gör den synlig.

− Nusrafronten arbetar på ett helt annat sätt och försöker vinna upprorsgruppernas tillit för att sedan kunna inleda ett samarbete, säger han.
Det är just denna samverkan som gör det svårt för Västvärlden att slå tillbaka mot Nusrafronten, som ofta befinner sig i områden där det finns grupper som Väst både slåss med och emot. Därför kan till exempel den USA-ledda koalitionen inte bekämpa Nusrafronten med bombräder på samma sätt som man gör mot IS.
Lars Cramer-Larsen beskriver Nusrafronten som en ”ohyggligt effektiv” organisation som bör fruktas lika mycket som Islamiska staten. I nordvästra Syrien har organisationen till exempel ett träningsläger där Khorasan-gruppen, Nusrafrontens mest ”meriterade” terrorister, får specialistutbildning i terrorangrepp på Västvärlden.

Samtidigt med detta varnar den danske utrikesministern Kristian Jensen, Venstre, för att Islamiska staten som allt mer har trängts tillbaka och förlorat stora delar av sitt territorium i Syrien och Irak, just på grund av detta kan bli ännu farligare för Europa.
− Ser man ut över hela Europa tror jag att det är risk för flera terrorangrepp mot europeiska städer inom de närmaste månaderna, säger han till danska TV2 och tillägger att en militär press på organisationen ganska självklart leder till en reaktion från IS håll.