Bättre men inte tillräckligt bra. Det betyget ger EU-kommissionen Greklands kontroll av de yttre gränserna. Finns allvarliga brister kvar om en månad riskerar landet att suspenderas från Schengen.

I januari fick Grekland svidande kritik av EU-kommissionen som fastslog att landet allvarligt hade brutit mot sina förpliktelser med att kontrollera landets, därmed med också Schengenområdets, yttre gränser. I går, tisdag, kunde kommissionen dock konstatera att kontrollen visserligen har blivit bättre, men att den fortfarande lämnar en hel del i övrigt att önska. Nu får Grekland exakt en månad på sig att åtgärda det som krävs. Om grava brister kvarstår den 12 maj, flaggar kommissionen för att inre gränskontroller ska förlängas upp till två år − vilket i praktiken skulle betyda att Grekland suspenderas från Schengensamarbetet, enligt danska nyhetsbyrån Ritzau.

I kommissionens rapport framhålls visserligen att Grekland har gjort ”markanta framsteg” på flera av de områden som tidigare fick allvarliga anmärkningar, men det som nu efterlyses är detaljerade tidsplaner för de åtgärder som ännu krävs. Dessutom saknas upplysningar om vilka myndigheter som har ansvar för att EU:s rekommendationer i fråga om gränskontroll ska realiseras.
− EU:s förmåga att upprätthålla ett område utan inre gränskontroll är beroende av hur effektivt vi kan sköta våra yttre gränser, säger Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration och inre angelägenheter.

De länder inom Schengenområdet som i dag har inre gränskontroll är, förutom Sverige, också Danmark, Norge, Belgien, Österrike och Tyskland. Som Samtiden har skrivit i en tidigare publicerad artikel, har Österrike aviserat att senast den 1 juni ytterligare skärpa gränskontrollen vid Brennerpasset vid gränsen till Italien.