Över 4 000 personer från EU-länderna har rest till krigets Syrien och Irak. För 580 slutade den insatsen med döden. Flest jihadister kommer från Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, enligt en ny rapport. En dansk forskare ser allvarligt på det hot krigarna utgör.

På ett år − från september 2014 till samma månad året därpå −fördubblades antalet utländska jihadister i krigets Syrien och Irak, vilket innebar 30 000 krigare från totalt 104 länder. Det framgår av en rapport som Haag-baserade tankesmedjan International Centre for Counter-Terrorism, ICCT, har utarbetat på uppdrag av regeringen i Nederländerna, som för närvarande är EU:s ordförandeland.

Det är en diger redogörelse av en skrämmande utveckling som presenteras. De första rapporterna om utlänningar som lämnade sina hemländer för att ansluta sig till det syriska upproret mot Assad-regimen kom sommaren 2012. Sedan dess har antalet jihadister som har begett sig till slagfälten i Syrien, senare också Irak, ökat dramatiskt, något som har fått experter och regeringar att allt kraftigare varna för det potentiella säkerhetshot som dessa krigare utgör mot Europa och världen i övrigt.

Enligt rapporten har någonstans mellan 3 922 och 4 294 personer rest från något EU-land och en majoritet av dessa, 2 838, kommer från bara fyra länder. Den listan, sett till personer per capita, toppas av Belgien med totalt 420-516 krigare och av dessa befinner sig 180- 260 fortfarande ute i kriget. Antalet bekräftade döda uppskattas till 60-70, medan 105 till 130 har återvänt. 47 av de belgiska jihadisterna är kvinnor.
Tvåa på listan är Frankrike som har fått se fler än 900 personer resa till Syrien och Irak. Ute på slagfältet befinner sig fortfarande 570 jihadister, medan 246 har återvänt. Antalet bekräftade döda är 137 och man uppskattar att närmare 200 kvinnor för närvarande finns i konfliktzonen.

För Tyskland gäller en totalsumma på minst 720, men kanske upp till 760, krigare. Fler än 238 personer befinner sig fortfarande ute i kriget, 250 har återvänt och 100 har bekräftats döda. Antalet kvinnliga tyska jihadister uppskattas till 20 procent.
Det totala antalet brittiska resenärer är ungefär lika stort som det tyska; någonstans mellan 700 och 760. 315 ska, enligt rapporten, fortfarande vara ute i kriget, medan fler än 350 har återvänt och 70 har fått sätta livet till. Rapporten skriver att kvinnorna utgör en minoritet, som dock växer.

I redogörelsen fokuserar ICCT på nio utvalda länder. Sverige är inte med bland dessa, men det är däremot Danmark och övriga är: Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Men trots att Sverige inte ingår i gruppen fokusländer, kan rapporten ändå konstatera att cirka 300 personer − svenska medborgare eller i landet boende − har åkt till Syrien och Irak och att jordmånen i eller omkring Göteborg tycks vara särskilt gynnsam när det gäller att få fram krigare. Enligt uppgift från en polis som arbetar med integration, lär antalet IS-krigare från Göteborg vara ett av de högsta per capita i Europa. I synnerhet gäller det Angered, som beskrivs som ett rekryterinsnav för jihadister. Värvningen till extremistmiljöerna sker ofta i det tysta i privata bostäder eller bland smärre sällskap som nattetid samlas i valda moskéer och i vissa delar i Angered − framhålls det i rapporten − finns det källarmoskéer eller inofficiella helgedomar som inte anstränger sig mycket, om ens alls, för att dölja vad som pågår.

Dessutom fastslås att antalet utländska krigare från Sverige på senare år har ökat. I en rapport från Säpo från 2014 och som ICCT citerar, heter det att ”det under flera år var ett begränsat antal individer som reste från Sverige för att ansluta sig till väpnad strid i andra länder, medan vi i dag vet att hundratals personer har lämnat Sverige för att ansluta sig till ISIL (Islamiska staten, IS, Red.).”
Enligt den svenska säkerhetspolisen finns det inga tecken på att den trenden ska vända. Omkring 125 personer befinner sig fortfarande ute i kriget och av dessa är 90 män och 35 kvinnor. Cirka 40 personer har stupat i Syrien och vilken terrororganisation de svenska jihadisterna ansluter sig till, IS eller al-Nusra, sägs ibland vara beroende av när och tillsammans med vem som krigaren ifråga korsar gränsen.

Från Danmark, som alltså är ett av de länder som ICCT har fokuserat på, kommer totalt 125 Syrienkrigare och i ett avseende utmärker sig landet på ett alldeles speciellt sätt eftersom cirka 50 procent av de jihadister som har rest till Syrien och Irak har återvänt till Danmark och det är den högsta andelen återvändare. För Sveriges del ligger antalet återvändare på 29 procent. Närmast efter Danmark kommer Storbritannien med 48 procent och Tyskland med 33. Efter Sverige kommer Frankrike med 27 procent återvändare och därefter Österrike, 26 procent, Spanien 19 procent, Nederländerna samt Belgien båda med 18 procent.

Att Danmark har den största andelen återvändare betyder, enligt Tore Hamming, forskare i militär islamism vid European University Institute i Firenze, dock inte att hotet mot Danmark skulle vara större än i andra länder. Däremot ser han de utländska krigarna som ett stort hot mot samtliga EU-länder:
− Jag är tyvärr lite pessimistisk och tror att hotet är långt värre än vi över huvud taget kan föreställa oss, säger han till DR Nyheder.

Hans farhågor baserar sig på det ”vansinnigt stora antal” människor som har begett sig till Syrien och Irak och sedan kommit tillbaka igen. Enligt Hamming är hemvändarna nu yngre än tidigare och de kommer hem med en ”förvriden bild av vad våld är och vad våld kan användas till.”

Danmark har högsta antalet återvändare med 50 procent och Sverige hamnar på fjärde plats med 29 procent. © ICCT

Danmark har högsta antalet återvändare med 50 procent och Sverige hamnar på fjärde plats med 29 procent. © ICCT

 

Bilden visar hur många krigare per capita per miljon invånare som kommer från de olika EU-länderna. © ICCT

Bilden visar hur många krigare per capita per miljon invånare som kommer från de olika EU-länderna. © ICCT