Efter att ledande företrädare i Miljöpartiet avslöjats med intima kopplingar till islamistiska organisationer rasar stödet för partiet. I Ipsos senaste opinionsmätning får partiet endast stöd av 4,8 procent av väljarna. Det lägsta stödet på tio år.

Krisen i Miljöpartiet spiller även över på Socialdemokraterna som noterar ett stöd på 24,4 procent, en statistiskt säkerställd nedgång med 4,5 procent. Socialdemokraterna hade ett positivt momentum i mars och återtog förlorat stöd i opinionen. Nu har trenden brutits och partiet är tillbaka på samma låga stöd som i december och januari. Stödet för S i april är det lägsta sedan den absoluta bottennoteringen i januari 2012 i samband med tidigare partiledaren Håkan Juholts avgång.

Vänsterpartiet tappar också stöd men bara med 0,2 procent och landar på 7,1 procent. Sammantaget innebär det att vänsterblocket har sitt lägsta stöd sedan mätserien startade 1979. Enbart drygt 36 procent av svenskarna stöder något av de tre vänsterpartierna.

En bråkdel av stödet för MP och S verkar ha överförts till Feministiskt initiativ som ökar med 0,7 procent och får sitt högsta stöd sedan riksdagsvalet 2014.

Sverigedemokraterna har i april stöd av 16,6 procent, en ökning inom felmarginalen med 1,9 procentenheter. Efter tre månader i rad med tillbakagång bryter Sverigedemokraterna den nedåtgående trenden i opinionen.

Moderaterna har stöd av 28,1 procent, en uppgång inom felmarginalen med 2,2 procentenheter. 28,1 är den bästa noteringen för Moderaterna sedan maj 2013. Stödet för Liberalerna skattas till 6,3 procent, Centerpartiet 6,1 procent och Kristdemokraterna 3,3 procent. Det samlade stödet för de fyra allianspartierna skattas till 43,8 procent vilket är alliansens starkaste notering sedan april 2013.

Jämfört med marsmätningen är Socialdemokraternas tillbakagång i opinionen statistiskt signifikant. Det gäller även förändringen för de rödgröna partierna samlat.