Under den senaste tiden har Svenska institutet hamnat i blåsväder på grund av sitt twitterprojekt Curators of Sweden. Myndigheten verkar för att internationellt sprida förtroende för Sverige och svensk kompetens inom bland annat forskning och näringsliv. För detta syfte har man sedan några år tillbaka drivit ett twitterkonto som varje vecka låter en ny svensk medborgare twittra om sitt liv och om sin bild av Sverige.

Föregående vecka uppmärksammades kontot då veckans twittrare, en man med libanesiskt urpsrung vid namn Elias Kreidy, uttryckt sig kränkande mot etniska svenskar. Bland annat twittrade Kreidy ”I’m the immigrant fucking your daughter while you’re trying to sleep ignoring her moans calling me ’daddy’” samt bad en svensk kritiker att ”go back fucking your sister”. Med tanke på Svenska institutets uppgift att representera Sverige ansåg många detta mycket opassande. Emma Randecker, Svenska institutets redaktör för interkulturell kommunikation och ansvarig för institutets twitterprojekt, säger att att man inte lägger sig i twittrarnas åsikter.

Med tanke på Svenska institutets uppgift att representera Sverige utomlands inte minst rörande frågor såsom ”trade, investments, visitors, exchange of talent and creativity”, vilka ju nämns på er hemsida, är det verkligen lämpligt att tillåta denna typ av vulgära och kränkande meddelanden?
Ja, alltså, en av de saker vi också försöker göra utomlands är att främja demokrati och hela tanken med projektet är att twittraren inte bara ska tala om demokrati, utan också själv tala och yttra sina åsikter. Därför lägger vi oss inte i vad våra twittrare skriver på detta konto, under förutsättning att de följer våra grundläggande regler. Det rör sig här om tre enkla regler: man får inte bryta mot svensk lag, tweetsen från inte vara kommersiella och de får inte hota människors säkerhet.
Sedan kan jag personligen tycka att det språkbruk som han använde i de åsyftade tweetsen är mycket olyckligt. Vi tar dock på förhand kontakt med våra twittrare och så även i detta fall. Inte för att på nått sätt kontrollera vad de skriver, men för att påpeka att det är bra att tänka på vilket sorts språkbruk man använder sig av för att nå ut till vår globala målgrupp.

Det kan tyckas passande att gå litet djupare i denna policyn att varje enskild twittrare fritt får uttrycka sin egen åsikt, under förutsättning att man följer nämnda riktlinjer. Hade det varit acceptabelt om en etnisk svensk twittrare kallade en kritiker med invandrarbakgrund ”incestious shit” och bad honom att ”go back fucking your sister” eller exempelvis skriva ”I’m the Swede fucking your immigrant daughter while you’re trying to sleep ignoring her moans calling me daddy”? Detta är ju vad Kreidy skrev till kritiker med svensk bakgrund.
Just i det fallet har han själv sagt att han överreagerade och valde därför att ta bort just det tweetet. Han insåg att han inte ville vara en sådan person. Han ville ju ha dialog. Samma regler gäller oavsett vem som twittrar.

Hade Svenska institutet kunnat acceptera en aktiv sverigedemokrat eller konservativ som en twittrare?
Jo, det skulle inte vara några problem. Vi har absolut haft en del konservativa twittrare, men vi frågar ju inte efter politisk färg även om man ju ibland kan ana detta. För att vara ärlig bör jag säga att vi går helt efter nomineringar, och det kommer i princip inga sådana nomineringar. Det fanns en konservativ kille som blev nominerad och tillfrågad, men han tackade nej. Det är upp till var och en att svara ja eller nej. Alla nomineringar är välkomna. Vi tar ju inte ställning efter politisk färg, utan vi vill snarare ha en bred representation efter kön, ålder, etc.

Men en sverigedemokrat skulle inte ha några problem att bli tillfrågad?
Det beror på personen yttrar sig och om han försöker undvika grovt språk, om man ser det redan där så går det inte. Vi har ju en globala målsättning och vill att vår verksamhet skall vara så attraktiv som möjligt.

Språket hos Kreidy var ju ganska grovt inte bara under tiden han twittrade hos er utan också tidigare på sitt eget konto.
Ja, det är sant. Men vi tyckte att han var ett bra val. Vi går främst efter följare.

Det här är ju väldigt kränkande mot etniska svenskar och många undrar hur Svenska institutet ställer sig till denna typ av kränkande behandling och rasistiska tillmälen mot svenskar, inte minst med tanke på att institutet finansieras genom skattemedel? Är institutet villiga att fördöma Kreidys beteende och kommer man att be honom att utfärda en offentlig ursäkt?
Nej, vi har inte kommit fram till att han har brutit mot våra regler. Om han känner själv att han bör be om ursäkt får han göra det, men vi kommer inte att be honom göra det.

Då undrar jag om ni hade reagerat likadant om en svensk yttrat dylika rasistiska tillmälen mot invandrare?
Ja, som sagt, det gäller exakt samma regler för alla som använder detta konto.

Viktor Svensson, frilansjournalist