Radikala imamer ska fråntas sitt danska medborgarskap. Det föreslår Dansk Folkeparti som får medhåll av en majoritet i Folketinget. En bra idé, lyder det från flera partier.

Danska TV2: dokumentärserie ”Moskeer bag sløret”, Moskéer bakom slöjan, har som Samtiden har berättat om i tidigare artiklar, väckt mycket starka känslor. Men dold kamera har de två mullvadarna ”Mohammed” och ”Fatma”, i åtta av landets moskéer filmat imamer som har predikat ett budskap som diametralt skiljer sig från det som annars förkunnas öppet. Kvinnor som är otrogna ska stenas, barn som inte vill be ska ha stryk  och bidrag ska man bluffa sig till är bara några exempel på vad imamerna har uppmanat de troende till.

Efter att samtliga fyra avsnitt hade visats, höll 31 imamer rådslag, men i stället för att rannsaka sig själva, sköt de skarpt mot budbäraren, TV2, som de hävdade totalt hade raserat 30 års integrationsarbete.
Det var ett påstående som fick danska politiker att gå i taket och en konsekvens blev att samtliga partier, på initiativ av statsminister Lars Løkke Rasmussen, ska samlas för att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas mot imamer, som i moskéer ägnar sig åt att förkunna sådant som motarbetar den danska demokratin. Och i det avseendet har Lars Løkke förklarat sig vara inställd på att ”utmana gränserna” för grundlagens nuvarande tolkning, skriver Berlingske.

Diskussionerna ska ske efter påsk, men redan nu står det klart att politikerna kommer att slå till hårt mot de antidemokratiska krafterna. Dansk Folkeparti, DF, förslår nämligen att radikaliserande predikanter ska fråntas det danska medborgarskapet, vilket betyder att den kontroversielle imamen i den minst lika kontroversiella Grimhøj-moskén i Aarhus, inte längre kommer att kunna beteckna sig själv som medborgare i kungariket Danmark. Men DF anser att man ska gå längre än så och vill att Folketinget ska anta ett tillägg till vad som sägs om religionsfrihet i grundlagen, där det stipuleras att man är fri att utöva sin tro förutsatt att det inte strider mot sedlighet eller stör allmän ordning.

Men när imamer inte bara accepterar utan till och med uppmanar till stening vid äktenskapsbrott eller talar om för en kvinna att det är OK att hennes man brukar våld mot henne − då är gränsen för vad lagen tillåter passerad. I alla fall enligt Martin Henriksen, DF:s integrationspolitiska talesperson.
− Då är det tal om samhällsomstörtande arbete som stör allmän ordning. Några av dessa imamer är danska medborgare och vi anser att de ska mista sitt medborgarskap, säger han till tidningen.
Och tydligt är att DF:s förslag har hamnat i god jord. Regeringspartiet Venstres talesperson i invandrings- och integrationspolitiska frågor, Marcus Knuth, tycker att det är en ”riktigt bra idé”:

− Man ska slå ner på dessa miljöer så hårt som möjligt och det är inte bara tal om skruvade gamla imamer. Det handlar om moskéer som har format många Syrienkrigare, vilka kan hota landets säkerhet, säger han. Socialdemokraterna ställer sig, enligt partiets rättspolitiska talesperson Trine Bramsen, också bakom tanken att i vissa speciella fall plocka av imamerna medborgarskapet:
− Vi är öppna för alla lösningar som kan stoppa de radikala imamerna, säger hon till Berlingske och från Naser Khader, Konsevative Folkepartis talesperson i medborgarrättspolitiska frågor, hörs liknande tongångar.

Alternativet, Danmarks gröna parti, är dock inte alls med på noterna. Partiets invandringspolitiska talesperson, Josephine Fock, motiverar inställningen med att en lag som möjliggör att imamer kan fråntas medborgarskapet skulle innebära en risk för att de demokratiska rättigheterna naggas i kanten. I stället för lagstiftning anser Alternativet att politiker ska underlätta för personer som vill lämna de radikala miljöerna plus att kvinnocentra ska byggas ut. En annan bra idé enligt Alternativet vore, skriver Politiko, att satsa på socialarbetare som känner till området och som kan vaccinera människor mot att gå i moskéer för att ”lyssna på extrema imamer”.

I fjol somras avkunnade Østre Landsret, som är den danska motsvarigheten till hovrätt, en historisk dom då dansk-marockanen Said Mansour, dömdes till utvisning plus fråntaget danskt medborgarskap efter att han på sociala medier hade uppmanat till terror. Domen överklagades och blir nu ett fall för Högsta domstolen. Danske Folkeparti menar att just det här fallet visar på de möjligheter som redan ryms inom nuvarande lagstiftning och Martin Henriksen säger att varken dansk grundlag eller internationella konventioner bör vara ett hinder.
− Att ta ifrån en person ett medborgarskap är ett extraordinärt steg, men inom den existerande lagstiftningen finns redan den möjligheten då någon blir dömd för terror. Den möjligheten vill vi nu bara se utvidgad, säger han.