Terrorn i Bryssel är lika tragisk som väntad. Men trots att de islamistiska terrorattackerna i Västeuropa kommer i allt tätare följd vägrar konsekvent de politiska ledarna att rycka undan förutsättningarna för terrorn.

Vad vi istället kommer få se, och redan har sett, är nya orgier i floskler. ”Stå upp för öppenheten”, ”en attack mot vårt sätt att leva” osv. Detta är precis de uttalanden som förväntas i den politisk-mediala ekokammaren. Men utanför den sekt som är Sveriges och Västeuropas politisk-mediala etablissemang finns en önskan att någonting görs för att förhindra terrorns spridning istället för att som nu försöka bortförklara människors rättmätiga rädsla med tomma fraser.

Efter såväl terrordåden i Köpenhamn för ett drygt år sedan och Paris i november skrev jag att de västerländska eliterna måste förändra sin politik: ”Det som måste ske nu är att det västerländska etablissemanget omprövar sin syn på invandring, islam och den muslimska världen. Gång efter gång visar det sig att den förda politiken misslyckats. Kombinationen av storskalig muslimsk invandring till Europa, krig och bombkampanjer mot muslimska länder, stöd till islamistiska grupper som hjälper ”väst” att bekämpa arabnationalistiska regimer och undfallenhet mot muslimska grupper som i Europa propagerar för islamism och sharialagstiftning har varit katastrofal. Den har lett till den situation vi har idag, med socialt utanförskap, kriminalitet, terror och stora flyktingströmmar.”

Det stämde då och stämmer fortfarande. Vad som skulle behöva ske är i runda slängar följande:

• Ett moratorium på muslimsk invandring måste införas i hela EU, tillsammans med omfattande återvandringsprogram enligt principen sist in först ut.
• Alla västledda eller västunderstödda krig som destabiliserar den muslimska världen (dvs. alla västledda eller västunderstödda krig) och skapar utrymme för terrororganisationer att växa måste upphöra.
• Support till, och samarbeten med, länder och organisationer som stödjer – direkt eller indirekt – IS och spridandet av islamism måste avbrytas. Det betyder att länder som Turkiet och Gulfstaterna tvingas välja sida. Antingen är de med eller mot väst.

Kommer detta ske? Jag är ytterst tveksam, för att uttryck mig mild. Det är med terrorn som med invandringen. Situationen har gått så långt och konsekvensen av den nuvarande politiken är så iögonenfallande att det inte går att missa vad som pågår. Att skylla på goda intentioner eller informationsbrist fungerar inte längre. Byter inte Västeuropas ledarskikt kurs nu kan vi bara dra slutsatsen att de aldrig kommer att göra det därför att de inte vill, vågar eller kan.

Det kommer bli uppenbart för fler och fler att det enda sättet att förhindra en eskalering av terrorismen är att byta styrande elit.