Det finns mycket att säga om det politiska och ekonomiska läget i Sverige och det finns mycket att säga om den kontroversielle republikanske presidentkandidaten, Donald Trump.

När det gäller vad som sker i Sverige finns det tyvärr anledning att säga som Trump;

”What the Hell is going on?”

När jag funderade på frågan och kände mig trött på ord som ”politisk korrekt”, ”åsiktskorridor” m.fl. erinrade jag mig Platons Staten och hans grottliknelse. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor som visar upp föremål ovanför muren som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna och dessa skuggor är de enda ”föremål” fångarna i grottan kan se. Om någon av fångarna skulle kunna frigöra sig från sina bojor och passera förbi muren och elden och vidare ut genom grottmynningen till den verkliga värden skulle han omedelbart bländas av solen. Men när hans ögon vant sig vid ljuset skulle han se den verkliga världen och förstå att hans liv hittills endast varit ett sken. Fångarna är det svenska folket, figurerna bakom muren är stora delar av det politiska etablissemanget och media. För att bryta sig ut ur grottan krävs styrka, dristighet och mod. Vi börjar nu se en och annan utbrytare från olika delar av samhället.

Det har länge stått klart för de insiktsfulla att polis, andra myndigheter och stora delar av media under lång tid och systematiskt mörkat när det gäller vissa brottslingars identitet. Det uppgivna skälet har varit att inte spä på utlänningsfientlighet, rasism mm. När det gäller polis och andra myndigheter är det en självklarhet att order kommit ”uppifrån”, det vill säga ytterst från ansvariga ministrar. Detta är ett oförlåtligt svek mot det svenska folket!

Nu börjar bråten komma fram under snön och allt flera vågar ta steget ut i ljuset, till den verkliga världen och dessutom få media att förmedla deras iakttagelser och erfarenheter. Det kan gälla enskilda poliser och myndighetspersoner och även folk inom media. Jag tror att detta endast är en början då medierna sakta men säkert måste vrida sig runt sin egen axel för att inte tappa det uns av förtroende som kan finnas kvar.

Debatten om sexuella trakasserier av invandrande män från främst Afrika och Mellanöstern har börjat lyftas fram men ännu är nog mörkertalet stort. Det oacceptabla beteendet gäller ju inte endast vid stora festivaler och liknande utan även i mindre sammanhang som i badhus, skolor och liknande. I stort sett varje dag händer våldsamma saker på invandrarboenden och nästan varje dag ser vi skjutningar som ofta också är knutna till unga, friska män i åldern 15-35 år som i de flesta fall i grottan kallas ”barn”. De kommer inte sällan hit med den senaste mobiltelefonen i högsta hugg och är smart klädda.

Sverige har och kommer att påverkas negativt av att man tillåtit en invandring som långt överskrider vår förmåga att smälta och det är dystert konstatera att en hel generation sannolikt kommer att påverkas av detta fatala misstag och där ansvaret åvilar såväl Alliansen med Reinfeldt i spetsen som Lövens regering.

Vår grundskola har havererat till stor del till följd av massinvandringen. Att alla skall genomgå gymnasium är också en garanti för att den universitetsförberedande utbildningen fallerar. Nu varnar bl.a. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet. Systemet att lärosätena får betalt beroende på hur många studenter som ”rinner igenom” innebär ett volymtänkande som inte tar några kvalitativa hänsyn och därför leder i fördärvet. Snart har våra politiker lyckats rasera hela vårt utbildningssystem. Universiteten tillåts dessutom syssla med bl.a. ovetenskaplig ”feministforskning” av det mest pinsamma slag. Liksom inom många andra områden; koncentration på lull lull och trams i stället för verkliga problem och riktig kunskap. Även här talar vi om en generation eller så innan missgreppen eventuellt kan rättas till förutsatt att krafttag tas nu.

Utrikespolitiken har trasslats till av Margot Wallström och svärtat ned vårt rykte som lämplig ”go between” i internationella konflikter. Att från svenskt håll godkänna Palestina som stat är väl det största magplasket. De två stora politiska rörelserna, Fatah och Hamas, är i luven på varandra och Hamas vill skapa en egen islamistisk stat där utrotandet av Israel står högst på dagordningen. Korruptionen å bägge sidor grasserar och folket har tappat förtroende för ledarskapet. 400 000 israeliska bosättare på Västbanken kommer inte att flytta på sig. De palestinska områdena är så fragmenterade att man inte kan tala om ett sammanhängande territorium. Tiden har sprungit ifrån en möjlig tvåstatslösning. Ändå upprepas detta i det oändliga av Löfven, Wallström med flera. Tydligt är att Wallström inte lärt sig något om diplomati i Bryssel. En god diplomat skall kunna be någon dra åt h-e och vederbörande ser fram emot resan.

Överbefälhavaren knyter handen i byxfickan och hävdar med ”stiff upper lip” att han, efter oändligt utredande och förhandlande, fått tillräckligt med resurser, d.v.s. några futtiga miljarder under de närmaste åren, allt medan Migrationsverket utan några långdragna budgetförhandlingar kan rekvirera flera tiotals miljarder i tilläggsanslag.

Sist men inte minst! Rikspolischefen Dan ”Baby face” Eliasson har dels beordrat den ”mörkningspolitik” som pågått länge i syfte att vilseleda det svenska folket angående sexuella trakasserier och värre brott från invandrande ”barns” sida. När en ung asylsökande nyligen högg ihjäl en 22-årig kvinna som arbetade på det hvb-boende som dvalde mördaren hade Eliasson den utomordentligt dåliga smaken att ynka och närmast försvara mördaren!

Hans enda kvalifikation, vilken numera är en förutsättning för chefskarriärer inom offentlig sektor, är att vara följsam gentemot sina överordnade d.v.s. i första hand inrikesminister Anders Ygeman som pressen borde dra ut ur sin håla och förklara sig. Eliasson är helt enkelt ”His master´s voice” utan integritet och moralisk kompass. Det enda rätta vore att han fick en stor spark i ändan och ersattes av en rikspolischef värd namnet. ”What the Hell is going on”!

Olof Hedengren