Sverigedemokraterna i Göteborg säger bestämt nej till planerna på att bygga modulbostäder till tusentals nyanlända migranter. 

Nyligen blev det känt att fastighetskontoret planerar modulbostäder runtom i Göteborg för att hysa ytterligare ett fyrsiffrigt antal nyanlända migranter, bland dem åtskilliga så kallade ”ensamkommande” unga män. Bland de platser som pekas ut har vi bland annat Hinsholmen, Fiskebäck, Amundön och Askimsviken.

Vi i Sverigedemokraterna vill understryka att vi inte på minsta sätt varit delaktiga i denna process. Vi protesterar å de kraftfullaste mot dessa nybyggnationer. SD har som enda parti lagt ett yrkande om att avbryta arbetet med asylboenden på dessa platser i kommunstyrelsen nu på onsdag. Hur ställer sig till exempel Moderaterna till det?

Enbart byggkostnaderna för dessa temporära moduler uppgår till minst en och en halv miljard kronor. Sedan tillkommer naturligtvis andra kostnader för skola, socialbidrag, drift av boendena med mera.

Vidare är platserna synnerligen illa valda. Det rör sig om områden där man under andra omständigheter aldrig i livet skulle få bygglov, eftersom byggnationerna påverkar havsutsikt, välbesökta naturområden och badplatser. Till exempel Amundön är ju göteborgarnas gemensamma strand, alltså är det inte bara en fråga för dem som bor i området.

Man kan undra varför till exempel askimsborna reagerar först nu, när de själva berörs direkt. Varför röstade man inte på Sverigedemokraterna redan 2014? Vi ser det inte så. Läget är idag på flera sätt ett helt annat än 2014, migrationsvågen under förra året förändrade förutsättningarna. Folk förstår nu och vi tycker att man har rätt att vara orolig oavsett vad man röstade på.

Det är också uppenbart att media nu på ett helt annat sätt än tidigare börjar tala klarspråk om den kriminalitet som förknippas med asylboendena, något som allmänheten tidigare inte hade insyn i. Öppenheten är fortfarande inte total, men vad vi förstår har det bara den senaste tiden förekommit tusentals polisutryckningar till asylboenden på grund av bland annat misshandel, våldtäkter och till och med ett mord. Mycket händer inne på asylboendena, men även grannar drabbas. Och jag misstänker att det som kommer till vår kännedom är som toppen av ett isberg. Ska vi bara negligera detta?

Vi har fått över 1000 kritiska mail och telefonen ringer konstant. Folk är genuint oroliga, småbarnsmammor gråter i luren. Men budskapet från kommunalrådet Marina Johansson (S) lyder ”ett asylboende höjer livskvaliteten för alla i de berörda områdena”. När blev avståndet mellan makthavare och vanligt folk så avgrundslikt?

Nu hör till saken att både opinionen och övriga politiska partier har närmat sig Sverigedemokraternas syn på asylmigrationen. Moderaterna vill liksom vi stänga gränsen helt för asylmigration. Inrikesminister Anders Ygeman (S) vill avvisa uppemot åttio tusen asylmigranter, en linje som numera får gehör från självaste Aftonbladets ledarsida.

Trots meningsskiljaktigheter och många hårda ord finns alltså gemensamma nämnare hos M, SD och S, alltså de tre i särklass största partierna enligt aktuella opinionsundersökningar. Därmed borde man faktiskt kunna kliva förbi migrationsradikala ytterkantspartier som Centerpartiet och Vänsterpartiet och ta fram hållbara lösningar i samklang med både opinionen och verkligheten. Och då behövs inga modulbostäder någonstans. Istället rullar vi tillbaka asylindustrin och börjar fokusera på annat.

Vi i Sverigedemokraterna emotser att socialdemokrater och moderater nu tar människors oro på allvar och lägger om den politiska kursen här i Göteborg och därmed skickar en tydlig signal till sina partikamrater i Riksdagen. Nu på onsdag har kommunalråden i Göteborg chansen att stoppa dessa dyra asylboende med orden ”vi klarar inte mer nu”.

Gör man inte det så kan vi försäkra att vi i Sverigedemokraterna kommer att dunka på trummorna om detta ända fram till valet 2018. Vi gjorde rätt analys från början, vilket vi tänker tala om för alla som vill lyssna.

Jörgen Fogelklou
Ordförande SD Göteborg
Fullmäktigeledamot (SD)

Lars Hansson
Kommunalråd kommunstyrelsen (SD)
Fullmäktigeledamot (SD)