Är den danska lagen som medger att flyktingars ägodelar kan konfiskeras en bra idé? Jättebra, tycker tyskarna och applåderar högt. Det gör också finnarna, fransmännen och britterna – fast inte riktigt lika högt. Men själva är danskarna splittrade.

I förra veckan sa det danska folketinget med bred majoritet ja till den nya skärpta asyllagensom bland annat innebär att flyktingars tillgångar överstigande ett värde av 10 000 danska kronor kan tas i beslag. En annan kontroversiell del av utlänningslagen, eller L87 som den kallas, är att rätten till familjesammanföring för asylansökande med tillfälligt uppehållstillstånd förlängs från ett till tre år.

Hela paketet blev utsatt för våldsam kritik både inom och utanför landets gränser, men det var i synnerhet över den så kallade ”smyckeslagen” som gallan spyddes och paralleller gjordes till Nazityskland. Dock har representanter för den danska regeringen gång på gång betonat att allt som har affektionsvärde, alldeles oavsett föremålens faktiska värde, inte kommer att tas i beslag och till den kategorin hör bland annat alla smycken. Dessutom är det så att även danska medborgare måste göra sig av med värdesaker överstigande ett visst belopp för att få bidrag. Till detta kommer att asylsökande i både Nederländerna och Schweiz i flera år har fått betala för sitt uppehälle.

Så den danska åtgärden är inte unik och nu visar det sig också att ”vanligt folk” inte alls tycker att det är så förkastligt att låta asylsökande själva få vara med betala för mat och husrum om de har medel till det. Tvärtom tycker tyskar, fransmän och britter att det är en mycket god idé. Det visar färska siffror från YouGov som under tiden 20-27 januari har frågat invånare i sju europeiska länder om vad de anser om både dansk lag och annat.

Mest positiv är man i Tyskland; här menar 62 procent att en sådan lag borde införas i det egna landet medan 18 procent är emot. En majoritet av tillfrågade finnar, 55 procent, trycker också på gilla-knappen och skulle stödja en sådan lag, medan 22 procent säger nej. Majoritet för en sådan lagstiftning finns också i Storbritannien med 54 procent för och 23 procen emot.
Inte lika begeistrade är fransmännen, men 39 procent förklarar sig i alla fall vara positiva medan 30 procent är negativa.När det gäller ”huvudpersonen” Danmark visar undersökningen att det är ett tudelat land. 39 procent ogillar den nya lagen och en nästan lika stor del, 38 procent, tycker den är OK.

Sedan kommer då broderfolken i Sverige och Norge. Här är de flesta av de tillfrågade negativa. 44 procent av svenskarna gör tummen ner medan 41 procent skulle kunna tänka sig en liknande lag i Sverige. Går man sedan över Kölen och frågar norrmännen svarar 43 procent nej till att en sådan lag medan 33 procent svarar ja.

I sex av de sju länder som ingår i YouGovs undersökning anser av majoritet av tillfrågade att flyktingar påverkar negativt. Mest tydligt är detta i Frankrike och Finland. I samtliga sju länder rankas invandring och asyl som de tre av de största utmaningarna. I Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland och Norge anses den frågan vara den allra viktigaste. Frankrike är det enda land där invandring och asyl kommer på tredje plats. Viktigast för fransmännen är kanske inte överraskande den så kallade Islamiska staten, IS, och därnäst kommer fattigdom.

Skärmdump Independent, data Yougov.

Skärmdump Independent, data Yougov.