Eleverna får lära sig att förneka Israels existens och att våld mot judar är hedervärt. Det är den undervisning som bedrivits i en kommunal skola i Malmö. Men – det har grundskoleförvaltningen inte haft en aning om.
− Ren skandal, säger mannen bakom avslöjandet, SD-politikern Nima Gholam Ali Pour.

I söndagsskolan får kristna barn lära sig mer om kristen tro och Bibeln. Men i den lördagsskola som den islamiska ideella föreningen Al-Hikma – som betyder vishet − bedriver i kommunala Apelgårdsskolans lokaler står helt andra ämnen på schemat: här är det ett pro-palestinskt budskap som förkunnas. Våld mot judar prisas, på en karta över östra Medelhavsområdet var Israel utraderat och eleverna har också fått bilder på en palestinsk pojke som kastar sten mot en israelisk pansarvagn. Men detta är någonting som både grundskoleförvaltningen eller rektorn på skolan i Rosengård har varit totalt okunniga om. Visserligen har man känt till att Al-Hikma i flera år har hyrt lokalen – men samtidigt erkänner man att man inte har vetat vad verksamheten har gått ut på.

Därmed avslöjas också ett flagrant brott mot de regler som, enligt ett beslut i grundskolenämnden från november 2014, ska gälla för uthyrning eller utlåning av skollokaler.
Under rubriken Verksamhet utanför Malmö stads organisation hyrd skollokal kan man läsa följande:
“Skollokalens användning är till för att främja den sociala hållbarheten eller när uthyrningen har en stark anknytning till skolenheten exempelvis medarbetares högtidsdag eller elevdisko. När verksamheter utanför Malmö stads organisation önskar hyra skollokal ska därför syftet med disponeringen klargöras i hyreskontraktet så att det är i enlighet med dessa bestämmelser. Uthyrning till aktör med kommersiell, religiös eller politisk bakgrund/syfte får inte ske om uthyrningen bedöms påverka Malmö stads verksamhet eller anseende negativt. Uthyrning under eller i nära anslutning till skolenhets verksamhetstid ska vara det primära för att underlätta hanteringen.”

− Att detta har kunnat pågå i åratal utan att någon har känt till vilken verksamhet som föreningen Al-Hikma ägnar sig åt, är en ren skandal, säger Nima Gholam Ali Pour, SD-ledamot i grundskolenämnden.
− Detta borde man ju ha tagit reda på redan i samband med uthyrningen, tillägger han.
Anledningen till att han själv började forska i saken var att han någon gång i slutet av förra året upptäckte att Palestinska rättvisecentret hade lagt ut bilder på sin Facebooksida. Uppenbart var att dessa var tagna på en skola i Malmö, men vilken framgick inte.
− Jag tog då kontakt med centret som dock inte ville avslöja vilken skola det var, fortsätter Nima Gholam Ali Pour, som i det läget inte hade någon som helst aning om att det också skulle visa sig att Malmö stad klart har brutit mot sina egna föreskrifter.

Sedan började ett långt och mödosamt arbete med att försöka identifiera skolan. Bilder skickades ut till rektorer i staden och till slut fick SD-politikern klart för sig att de var tagna på Apelgårdsskolan.
Han ställde också frågor om verksamhetens innehåll. I ett mejlsvar svarade grundskolenämndens sekreterare att det är något man inte känner till, och av grundskoledirektören fick Nima Gholam Ali Pour veta att verksamheten fortfarande pågår men om han vill veta mer, ja – då får han vända sig till föreningen med sina frågor.
SD-politikerna kan också konstatera att villigheten att besvara hans frågor inte heller har varit iögonenfallande stor.
− Det har tagit lång till att få fram informationen, säger han nu i samband med att han i dag, måndag, publicerar nyheten på nyhetssajten Situation Malmö.
Det som just nu upptar honom mest är det faktum att de regler som gäller när Malmö stad hyr eller lånar ut skollokaler fullständigt har sidsteppats.
− Eftersom varken skolan eller grundskoleförvaltningen känner till Al-Hikmas verksamhet, har man ju inte heller kunnat bedöma om föreningen över huvud taget följer de regler som ska gälla för den som hyr skollokaler, säger Nima Gholam Ali Pour.

Men det finns också en annan aspekt som han kraftigt reagerar mot. I Malmö, där antisemitismen har varit ett känt problem sedan länge – även om inte minst kommunstyrelsens förre S-märkte ordförande Ilmar Reepalu gjorde sitt bästa för att förneka detta faktum och det likaledes S-märkta kommunalrådet Andreas Schönström så sent som i november framhärdade i påståendet att det i Malmö över huvud taget inte finns någon våldsbejakande islamism, vilket fick SD-kommunalrådet Magnus Olsson att se rött − har små barn indoktrinerats med Israel- och judefientlig propaganda.
− Rosengård, där Apelgårdsskolan ligger, är ju ett mycket segregerat område med stor potential till att låta antisemitismen gro. Och att utsätta barn för detta är botten, säger Nima Gholam Ali Pour, som efter sitt avslöjande är spänd på att få se hur Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för Malmös skolor, kommer att reagera.

− Det är ju vi SD:are i nämnden som har gjort hans jobb och tagit reda på att undervisningsmaterial med militanta inslag har delats ut till barn. Men nu måste Rubin göra något åt saken. Regler är till för att följas, även av skolor på Rosengård. För den tiden är förbi när det som hände i Rosengård också stannade i området, säger Nima Gholam Ali Pour.