Efter tio år är 64 procent av flyktingarna fortfarande arbetslösa. Det är verkligheten i ett Malmö som redan knäar under den ekonomiska bördan. För att lätta på trycket föreslår Sverigedemokraterna ett återvändarcenter.

Malmö växer så det knakar − något som stadens rödgröna ledning gärna och med stolthet framhåller. Fram till 2019 räknar man med en påfyllning av 7 000 invånare varje år. Men den medaljen har en baksida eftersom långt ifrån alla som kommer bidrar till stadens finanser. Alla insatser och projekt till trots är arbetslösheten bland flyktingarna skyhög, enligt Sydsvenskan  betydligt högre än i övriga landet.

Siffrorna, som kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, talar för sig själva: av de flyktingar som kom till rikets tredje största stad för tio år sedan var det bara 36 procent som 2014 hade ett arbete. För flyktingarna som kom för fem år sedan är läget ännu värre − här hade bara 18 procent jobb.
− För varje år sedan 1997 har allt färre flyktingar kommit ut på arbetsmarknaden, konstaterar SD-kommunalrådet Magnus Olsson.

Höstens flyktingkris har inte gjort situationen bättre och bara för att klara kommunens verksamheter krävs ett tillskott på 547 miljoner kronor. Pressen på Malmö är extremt hård och det är, enligt SD, nödvändigt att staden görs mindre lockande för både nyanlända och för alla som, trots många år i Malmö, fortfarande befinner sig i det så kallade ”utanförskapet” och som får försörjas av det som tidigare hette socialbidrag. Det är också huvudbudskapet i den budget som partiet kommer att lägga för 2017.
En lösning på problemet skulle, menar SD, vara ett återvändarcentrum och därför föreslår man nu i en motion till fullmäktige att ett sådant ska inrättas.

− Rent konkret handlar om att man ska kunna göra det lättare för människor att återvända till sina respektive hemländer, säger Magnus Olsson och förklarar att det på ett sådant center ska finnas personal som informerar och ger praktiska anvisningar om hur ett sådant återvändande kan gå till.
− Dessutom ska de som söker sig till centret få information om hur de kan bygga en ny framtid i hemlandet. För den höga arbetslösheten är ju inte bara en enorm press på Malmös hela välfärdssystem utan också på den som sitter fast i utanförskapet, fortsätter han.

Förutom återvändarcentret föreslår SD också att information om det samma ska skickas ut till de utomlands födda vuxna Malmöbor som under de senaste tio åren inte har kunnat försörja sig genom eget arbete.
− Tanken med centret är givetvis att få ner kostnaderna för försörjningsstöd och hemlöshet, som ju är konsekvensen av den totalt misslyckade invandringspolitiken, säger Magnus Olsson, som också konstaterar att det egentligen inte finns något som skulle kunna hindra det initiativ som partiet nu föreslår.

− Om man följer kommunallagen är ett återvändarcentrum av allmänt intresse, därmed också möjligt att etablera inom den kommunala kompetensens ramar och detta speciellt i en stad som Malmö, säger han.