Ett parallellsamhälle där svensk lag inte längre gäller. Så beskriver SD i Botkyrka Hallunda-Norsborg. I en motion till fullmäktige föreslår partiet att kommunen inleder samarbete med polisen för att den laglöshet som hotar hela samhället ska stoppas.

Politiker som hotas, vittnen som skräms till tystnad, en narkotikahandel som sker helt öppet, personrån, bilar som sticks i brand, olaga vapeninnehav, polishat och ambulanspersonal som hindras att utföra sitt jobb. Det är bara några av ingredienserna i den vardagskost som serveras i Botkyrka, i all synnerhet då i kommunens norra del, Hallunda-Norsborg.

− Mycket av detta har vi vetat om sedan tidigare, och det finns också en officiell polisrapport, daterad december 2015, som jag har läst. Men så finns det tydligen också en inofficiell rapport − den som Aftonbladet på något sätt har kommit över och nyligen publicerade. I den finns uppgifter som jag tidigare inte har sett, säger Robert Stenkvist som, förutom att han sedan valet 2014 sitter i riksdagen, också är fullmäktigeledamot i Botkyrka, i södra Stockholm.

Enligt den rapport som finns att läsa på nätet finns i Sverige 53 områden som av polisen beskrivs som ”utsatta” varvid menas att det finns en hög nivå av allvarligt brottslighet medan den socioekonomiska statusen är låg. Av dessa över 50 områden klassas 15 som ”särskilt utsatta” och i den kategorin återfinns det som i Sverigedemokraternas motion benämns som ”det interkulturella Botkyrka”. Bara en blick på polisrapporten avslöjar att kriminaliteten inte bara frodas utan också mer eller mindre regerar.

− Polisen får åka hit på nåder och alltid med dubbel bevakning. Narkotika säljs helt öppet i Hallunda centrum, vilket alla vet om, säger Robert Stenkvist.
Posten, hemtjänsten och olika fastighetsföretag får anpassa sin verksamhet och Arbetsförmedlingen utsätts för otillbörlig påverkan. Inte minst allvarligt är det är något som även de folkvalda representanterna utsätts för. Politiker hotas, med andra ord.
− Ja, så är det. I Södertälje, där jag är SD-ordförande, och som liksom Botkyrka är ett ”särskilt utsatt” område, vet jag att folk har trängt sig in i sammanträdesrum under pågående möten och i mer eller mindre förtäckta hotfulla ordalag försökt tvinga till sig serveringstillstånd, fortsätter Robert Stenkvist.

Trots att, som Robert Stenkvist uttrycker det, ”alla” under lång tid har känt till verkligheten, att ett parallellsamhälle har tillåtits att slå rot och breda ut sig och att svensk lag för länge sedan upphörde att gälla, har det varit mycket tyst i de politiska församlingarna.
− Under alla de år som jag har suttit i fullmäktige har man över huvud taget inte ens talat om detta, säger han.
Tystnaden har, enligt honom, flera förklaringar. För det första är det en stor, komplex fråga som är svår att åtgärda. För att komma till rätta med problemet krävs gemensamma insatser av flera aktörer och i det arbetet måste alla myndigheter − polis, kommun, arbetsförmedling med flera − engagera sig.

− Därmed ändå inte sagt att man kan lyckas, säger Robert Stenkvist.
− Sedan är det ju förstås också så att en öppen diskussion om problemen skulle störa den bild som man har målat upp av det fina interkulturella samhället, tillägger han.
Men nu vill i alla fall Sverigedemokraterna i kommunen ta ut trollen i ljuset − i förhoppning om att de ska spricka. Men då krävs både ord och handling och för att så ska kunna ske föreslår man i motionen att fullmäktige säger ja till att kommunen ska initiera ett samarbete med polisen. Incitamentet till det förslag SD nu lägger är först och främst polisrapporten, men också den nya polisorganisation som sjösattes 2015.
− Den innebär att kommun och medborgare ska samarbeta med polisen, som ska utföra det kommunen vill, och det är just det samarbetet som vi trycker på i vår motion, säger Robert Stenkvist.
− För några parallellsamhällen varken kan eller ska vi ha, betonar han.

Precis som i alla andra politiska församlingar i Sverige har Sverigedemokraterna i Botkyrka svårt för att få gehör för sina förslag och sin politik.
− Vi har till exempel aldrig talat om hederskultur eftersom vi har vetat att vi skulle anklagas för att bara vilja plocka poäng. I stället har vi väntat på att andra skulle ta upp frågan, men det har inte hänt än, så nu får vi väl göra det själva, konstaterar Robert Stenkvist.
− Fast hur vi skulle kunna plocka poäng fattar jag förstås inte. Den Sverigedemokratiska migrationspolitiken står på helt egna ben och säljer sig själv. Då behövs inga poäng, tillägger han.

Men eftersom också andra partier nu öppet har börjat tala om det som för bara några månader sedan var totalt tabubelagt, har han trots allt visst hopp om att Botkyrkas rödgröna styre och övriga politiker i fullmäktige denna gång ska lyssna på Sverigedemokraterna − eller om parallellsamhället ska få fortsätta att existera.