Beslutet om att ta emot flyktingkvoter ska tas av det ungerska parlamentet, av ungrarna själva, och inga andra. Så motiverar premiärminister Viktor Orbán den nu aviserade folkomröstningen.

I september beslutade EU:s ministerråd att 120 000 flyktingar ska fördelas mellan unionens medlemsländer. Att påstå att projektet har varit framgångsrikt vore en grov överdrift eftersom det hittills bara har varit frågan om några hundra. Redan från början sa Ungern blankt nej till tvånget och det samma gjorde Slovakien, Tjeckien och Rumänien. Tillsammans med Slovakien har Ungern för övrigt dragit frågan till EU-domstolen.

Viktor Orbán har ännu inte angett när den ungerska befolkningen ska säga sitt om de tvingande kvoterna, men enligt brittiska BBC kommer folkomröstningen troligen att hållas nu i höst. Frågan som ungarna ska besvara med ett ”ja” eller ett ”nej” är om de anser att EU ska ha mandatet att bestämma att icke-ungerska medborgare ska få vidarebosätta sig i Ungern utan nationalförsamlingens godkännande.

Att påtvingas en flyktingkvot skulle enligt den ungerske premiärministern få vittgående konsekvenser.
− Planerna på kvoter skulle förändra inte bara Ungerns utan hela Europas etniska, kulturella och religiösa identitet, något som inget EU-organ har rätt till. Folket måste tillfrågas om planerna, precis som fallet var i frågan om anslutningen till EU, säger Orbán enligt Hungary Matters.

Det är ingen hemlighet att det ungerska parlamentet säger nej till flyktingkvoter, och om ungarna röstar ”nej” betyder det, enligt premiärministern, att de ställer upp för Ungerns oberoende och därmed garanterar att hela tanken förkastas. Han slår också fast att demokrati är en av hörnstenarna i unionen, vilket innebär att beslut som påverkar eller förändrar människors liv inte kan tas utan deras samtycke. Därför beskriver den ungerske premiärministern folkomröstningen − som är den första i sitt slag − som ett avgörande test på hur det egentligen står till med den europeiska demokratin.

Viktor Orbán säger till nyhetsbyrån Reuters att han är medveten om att folkomröstningen potentiellt kan få omfattande följder för europeisk politik− i all synnerhet om ungrarna säger nej till kvoter − men i det här fallet finns viktigare aspekter att ta hänsyn till.
− För oss är detta en grundläggande, oundviklig och avgörande fråga för ungersk politik: kan någon annan för ungrare besluta om vilka vi ungrare ska eller inte ska leva tillsammans med?, är frågan han ställer.

I övriga partier i Ungern har beskedet om folkomröstning fått ett blandat mottagande. Nationalistiska Jobbik ställer sig bakom ett nej medan rödgröna Dialog för Ungern hävdar att man inte kan folkomrösta om villkor som ingår i en internationell överenskommelse. Ungerns liberala parti anser att en omröstning om flyktingkvoter inte är rättvis medan gröna LMP istället vill rösta om öppettider för butiker samt offentliga markauktioner.

Planerna på folkomröstningen ses inte med blida ögon av EU. Inför EU-parlamentet varnade EU-presidenten Donald Tusk i går, onsdag, för att den ledare som går emot de gemensamma ansträngningarna för att lösa flyktingkrisen kan komma att medverka till att britterna röstar för ett ”Brexit” i juni.

Innan det i höstas kom upp stängsel vid gränserna mot Serbien och Kroatien användes Ungern som ett transitland av ungefär 400 000 flyktingar och migranter. För i stort sett alla var målet något annat nordeuropeiskt land, inte minst då Tyskland och Sverige.