Av 58 misstänkta för nyårsnattens sexuella övergrepp på kvinnor i Köln är förvisso bara tre nyanlända flyktingar. Av de övriga nu anhållna har 25 rötter i Algeriet, 21 i Marocko och tre i Tunisien. Därtill kommer tre ”tyska medborgare”.

Hittills har polisen i Köln fått in 1 054 anmälningar om brott som begicks under nyårsnatten. 454 av dessa rör olika former av sexualbrott, allt från verbala förolämpningar till fullbordade våldtäkter, medan 600 är relaterade till stölder. Flyktingar har pekats ut som förövarna, något som brittiska The Independent  skriver har lagt bränsle på högerextremistiska och flyktingfientliga krafters bål.

Men nu kan tidningen konstatera att flyktingarna helt felaktigt har pekats ut − för av de nu anhållna är nämligen bara tre personer, två från Syrien och en från Irak, som faller in under kategorin ”flyktingar”. Tre personer som nu är under utredning går under beteckningen ”tyska medborgare”, utan det för den sakens skull framgår var de har sina rötter. Dock − i den rapport som justitiedepartementet tidigare lämnade och som Samtiden också har berättat om, framgick att ingen av de då misstänka var ”av tysk nationalitet”: ”Alle bisher ermittelten Tatverdächtigen sind nichtdeutscher Nationalität”. I övrigt är majoriteten av de nu misstänkta gärningsmännen av nordafrikanskt ursprung; algerier, marockaner och tunisier och enligt statsåklagare Ulrich Brehmer snarare att betrakta som ”migranter”, uppger Die Welt.

Nyårsnattens övergrepp i Köln och flera andra tyska städer där förövarna av bland annat polisen entydigt pekades ut som ”män från Nordafrika och Mellanöstern” ledde till att pressen på förbundskansler Angela Merkel ökade ännu mer och i januari beslöt den tyska koalitionsregeringen att ställa sig bakom planerna på att Algeriet, Marocko och Tunisien ska förklaras som säkra länder. Det betyder att chanserna att personer som kommer från dessa länder ska beviljas asyl i praktiken är obefintliga. På de senaste månaderna har Tyskland fått se en dramatisk ökning av nordafrikanska asylsökande och åtgärden syftar till att minska strömmen därifrån. Problemet med kriminella karlar från just Nordafrika har för övrigt varit känt i Tyskland i åratal, men som Samtiden har redogjort för i tidigare publicerad artikel, är detta ett faktum som nogsamt har förtigits av rädsla för främlingsfientlighetsstämpeln.

Polisen i Köln, som under Nyårsafton var klart underbemannad, kritiserades häftigt för att bland annat först ha rapporterat natten som ”huvudsakligen fredlig” och för att i princip bara ha stått och tittat på när övergreppen skedde. Men när sanningen kom fram fick stadens polischef, Wolfgang Albers, fick silkessnöret. Han gick i tidig pension, som det hette.
Det var inte bara i Köln som flickor och kvinnor på olika sätt utsattes för övergrepp och över allt har mönstret varit det samma: män i flock har omringat offret och sedan gått till angrepp, tafsat på dem och/eller bestulit dem. Det är en teknik som Jürgen Mathies, Albers efterträdare på posten som polischef, antar härstammar från länder där ”de kanske är välbekanta med uppförande av detta slag”. Han säger sig i alla händelser aldrig tidigare ha sett något liknande i Tyskland.

Enligt Mathies finns det inga bevis för att övergreppen skulle ha varit planerade; snarare tror han att männen hetsade varandra via sociala nätverk. De har de i så fall gjort också i ibland annat Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, Zürich, Helsingfors, Kalmar och Malmö där män med utländskt utseende ”firade” nyår enligt precis samma mönster, som av polis beskrevs som något helt nytt. Taktiken har ju dessutom tillämpats under festivalen We are Sthlm. Fast i det fallet tog det förstås tid innan det kom fram att förövarna hade rötter i andra länder.