”Jesus bröt också mot lagen”. ”Detta är ingen riktigt kriminalitet”. Men de argumenten rättfärdigar sig två män, en tysk kyrkans man och en dansk student, som har smugglat asylsökande till Sverige.

Medan den svenska regeringen efter en långsam och motsträvig uppvaknandeprocess nu gör om inte allt så i alla fall en hel del för att få ner antalet asylsökande i Sverige, finns det krafter som verkar i helt motsatt riktning. 20-årige Calle Vagnstrup, köpenhamnare och student är en av dem som uppenbarligen tycker att Sverige ska ha fler asylsökande – inte färre.

Han är medlem i ”Medmänniskosmugglarna” ett aktivistnätverk som i privata båtar sedan i höstas har transporterat flyktingar över Öresund. Till danska TV2 säger han att han under den tiden har smugglat mellan 20 och 30 människor till Sverige, men att den verksamhet han bedriver är olaglig och därmed straffbar, bekymrar honom inte. Han har nämligen en helt annan tolkning av vad som är brottsligt.
− Jag anser att den flyktingpolitik som har förts sedan den nya regeringen trädde till inte har varit särskilt medmänsklig. Så jag har hjälpt några människor i nöd, och det kan jag inte riktigt tycka är kriminalitet, säger han till tv-kanalen.

Det faktum att han har gripits av polis och också åtalats för människosmuggling till Sverige tar han lätt på.
− Jag har gett något stort till någon som inte hade någonting, säger han och menar att den olaglighet han har gjort sig skyldig till, har en ringa konsekvens för honom i förhållande till det han har gjort för de personer han har ”hjälp”.
Hans debut som människosmugglare var inte särskilt planerad. Helt spontant körde han in till Centralstationen – Hovedbanegården – i den danska huvudstaden där han kom i kontakt med en man som han seglade över Sundet.

För bara ett par veckor sedan avgjordes det första fallet av människosmuggling i Danmark. En 41-årig man från Jylland fick 5 000 danska kronor i böter för att i september kört fem afghanska flyktingar från tyska Flensburg till färjan i Grenå för vidare befordran till Sverige. Den nu dömde mannen sa till rätten att han handlade av medlidande och att han inte hade en aning om att det han gjorde var i strid med lagen.
Efter detta första fall är fler rättegångar att vänta eftersom totalt 46 danskar i september greps och åtalades för människosmuggling.
Den 20-årige Calle Vagnstrup är medveten om att klockan också kommer att klämta för honom – frågan är inte om utan när det ska bli dags för rättegång. Men också det tar han lätt på: domen mot den 41-årige kollegan i människosmugglarbranschen ser han som ganska mild och han säger bestämt att han tänker fortsätta med sin verksamhet.

Att Arne Bölt, diakon i en församling i Rostock, bröt mot lagen när han smugglade en syrisk kvinna och två av hennes små barn, motiverar han inte bara med att hans drivkraft var medmänsklighet utan hänvisar också till en högre auktoritet:
− Jesus bröt också mot rådande lagar, säger han till Sydsvenskan och menar att det finns humanitära värden som är viktigare än lagstiftning. Samtidigt säger han sig vara medveten om att Sverige har tagit emot ett mycket stort antal asylsökande och att han inte hade åtagit sig att transportera familjen om det inte hade varit på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Han träffade kvinnan och de två barnen som under flykten via Balkan hade kommit ifrån pappan och familjens två äldre barn som då redan befann sig i Sverige. Genom det nätverk av volontärer i Rostock där diakonen är engagerad, fick kvinnan och de två barnen med tillfälligt boende och medicin till de sjuka barnen.
Väl medveten om det olagliga i att transportera personer utan giltiga tillstånd – familjen hade avvisats från Köpenhamn och passen hade beslagtagits – körde han kvinnan och barnen ändå över gränsen till Danmark – och släpptes igenom. De svenska reglerna var han – säger han – dock inte klar över, men färden gick vidare mot Öresundsbron där Arne Bölt för polisen meddelade att de passagerare han hade i bilen ville söka asyl i Sverige.

Han greps av polis, fördes till arrest och var, skriver Sydsvenskan, frihetsberövad i två dygn innan han försattes på fri fot i väntan på rättegång. Att den tyske mannen blev människosmugglare av humanitära skäl kan innebära att rätten ser hans brott som ringa, medan han däremot inte kan räkna med att komma undan straff. Sydsvenskan, som har varit i kontakt med en släkting till den insmugglade kvinnan, kan upplysa om att hela familjen nu är tillsammans igen och att man har sökt asyl i Sverige.