Varje tid har sina strider och vi vill ta striden för kvinnors frihet att röra sig i det offentliga rummet, skriver förbundsstyrelsen för Sverigedemokraternas kvinnoförbund.

Alla tider har sina politiska strider. I början på förra seklet kämpade kvinnor för att få rösträtt. I Sverige fick vi full rösträtt 1921. I Saudiarabien fick de rösträtt så sent som 2015. Kvinnor som lever i Sverige idag har haft turen att växa upp i ett Sverige där kvinnors rättigheter och ställning i samhället gradvis har blivit starkare. Vi är säkert många som har tagit det som en självklarhet att vi är jämställda med männen, såväl i hemmet som på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. Vi har kunnat röra oss fritt och agerat på lika villkor som männen utan att behöva oroa oss nämnvärt.

Detta har dessvärre förändrats till det sämre på sistone. Kvinnor, såväl barn som unga kvinnor men också medelålders, har den senaste tiden allt oftare blivit sexuellt trakasserade av okända män i flera olika sammanhang på offentliga platser. Det har i media rapporterats om att unga män, ofta i grupp, har legat bakom sexuella trakasserier och våldtäkter på konserter och i andra offentliga platser. Det har ofta visat sig vara tillståndslösa, nyanlända och asylsökande unga män som har legat bakom trakasserierna vilket också har bekräftats av media och polisens rapporter efter att flera fall har kommit upp i ljuset. Sexuella trakasserier av män i grupp mot en eller flera kvinnor är ett fenomen som tidigare har funnits andra länder och som dessvärre förefaller ha kommit även till oss. Samtidigt rapporteras det dagligen om sexuella trakasserier mot barn och unga kvinnor i badhus runt om i Sverige.

Vi kvinnor måste nu återigen kämpa för våra rättigheter, kämpa mot att bli tafsade på och för att bevara vår tidigare så självklara plats i det offentliga rummet. Att kunna gå till badhuset som ensam kvinna eller tillsammans med sina barn utan att behöva bli sexuellt trakasserad ska vara en självklarhet. Man ska kunna vistas på konserter, barer och klubbar oavsett tid på dygnet dvs. röra sig i samhället utan rädsla för att någon tar sig friheten att göra anspråk på ens kropp. Detta har tidigare varit, och torde fortsatt vara, en självklarhet i det svenska samhället.

Många kvinnor ber i större utsträckning än tidigare sina föräldrar, sin make eller pojkvän att skjutsa dem när de ska någonstans då de inte längre vågar åka kommunalt eller promenera ensamma. Det innebär att vår rörelsefrihet inskränks och att våra liv begränsas som en följd av den ökade risken att bli antastade och sexuellt trakasserade. Oavsett vad de sexuella trakasserierna beror på – om beteendet har sin grund i en viss kultur, religion eller bara en allmänt dålig kvinnosyn – så är det inte bara ett brottsligt utan också otroligt förkastligt beteende och borde bestraffas å det hårdaste.

Ofta är det unga män som ligger bakom trakasserier av kvinnor men som inte kan straffas för det för att de uppger att de är ”barn”. Det är dags att vi ålderstestar alla dessa unga män så att de inte kan komma undan med sina sexuella trakasserier och kränkningar av kvinnor bara för att de ljuger om sin ålder. Detta i kombination med ett överskott av unga män, varav många uppenbarligen inte vet hur man beter sig enligt svenska regler för socialt umgänge, innebär att vi sitter på en tickande bomb.

Att stjäla är ett brott. Men att stjäla vår frihet, att vi kvinnor inte längre ska kunna röra oss i det offentliga rummet utan att bli antastade det är ett av de värsta integritetskränkande brotten man kan begå mot oss kvinnor. Varje tid har sina strider och vi SD-Kvinnor vill ta striden för kvinnors frihet att röra sig i det offentliga rummet. Vad gör regeringen? Och var är alla andra partiers kvinnoförbund idag? Om vi inte tar denna strid så äventyrar vi de 100 år av kvinnlig kamp för jämställdhet som Sverige är så berömt för.

Vi drivs av kärlek till vårt land, vårt lands kvinnor och vår frihet och uppmanar alla kvinnor och män att stå upp för kärleken till Sveriges kvinnor och kämpa för nolltolerans inför sexuella trakasserier mot kvinnor i alla sammanhang.

SD-Kvinnors förbundsstyrelse