En ung salafitisk predikant från förorten har blivit halvkändis med sina videoklipp. I ett klipp den 4 februari fördömde han de sextrakasserier som ofta förknippas med unga män från Nordafrika och Mellanöstern. Klippet blev väldigt gillat och delat och många har använt det för att visa att det minsann finns fina och kloka muslimer. Det vet det jag att det gör. Men hur klok och fin är egentligen Moosa Assal?

Moosa har studerat vid det salafitiska ”universitetet” i Medina i Saudiarabien. Jag sätter ordet universitet inom citattecken eftersom det inte rör sig om en akademisk utbildning efter västerländsk standard utan om hjärntvätt. Det finns inget utrymme för kritiskt tänkande.

I denna imamfabrik i Medina hjärntvättar man unga muslimer till att bli två saker: 1) salafitiska missionärer och 2) lojala mot den saudiska regimen. I fallet Moosa har man lyckats. Han är engagerad på den extrema salafitiska sajten Islam.nu. Han har aldrig kritiserat den saudiska regimen, tvärtom rekommenderar han på sin Facebooksida fatwor, islamiska utlåtanden om rätt och fel, som gör det till en allvarlig synd att kritisera makthavarna.

Moosa Assal är ingen terrorist, men han är en extrem salafit, och dessa delar till stora delar Al-Qaidas och Islamiska statens (IS) trosuppfattningar och värderingar. Alla salafiter tror att Koranen och profeten Muhammeds sunna, hans ord och gärningar, är högsta norm. Alla salafiter tror att sharia ska tillämpas i sin helhet. Alla salafiter tror att muslimer och icke-muslimer har olika rättigheter. Alla salafiter tror på jihad, det heliga kriget.

Salafismen kallas så eftersom man vill återvända till den rena läran som man tror fanns på de första muslimernas tid. ”Salaf” är arabiska och betyder ”föregångare”. Man ska göra som dessa föregångare och inte hitta på saker. Att hitta på och införa nyheter är enligt salafismen den värsta formen av kätteri. Det är samma sak som att påstå att islam inte är en fullkomlig religion, att den inte är bra som den är.

Salafismen är indelad i två huvudinriktningar: madkhalismen, som är trogen den saudiska regimen, och jihadismen som är revolutionär. Al-Qaida och Islamiska staten (IS) är salafi-jihadistiska grupper. Det är alltså sant att den saudiska regimen är emot IS, men det motståndet handlar främst om att IS vill störta det saudiska kungahuset och ersätta det med sitt eget kalifat. Den saudiska regimen har ingenting emot att IS tillämpar shariastraff som halshuggning, prygel och stympning. Den har inget emot att IS diskriminerar icke-muslimer. Den saudiska regimen gör själv allt detta. Så att vara emot IS räcker inte för att räknas som klok och fin. Den saudiska regimen är avskyvärd.

Moosa Assals vän och medarbetare Abdul Wadud, en svensk konvertit till salafismen som också studerat i Medina, är mest känd för en större publik från Uppdrag granskning den 17 maj 2012. Där uppmanade han vad han antog vara en misshandlad muslimsk kvinna att be sin man om förlåtelse! Polisen skulle inte kontaktas.
För så är det i salafismen och egentligen i traditionell islam generellt: att tafsa på främmande tjejer är förbjudet, men att aga sin hustru är tillåtet. Hustrun måste också ställa upp på sex. Moosa ljuger inte i sitt videoklipp, men han säger heller inte hela sanningen.

I ett annat videoklipp tar Moosa Assal avstånd från värstingarna som kastat sten mot en ambulans i Tensta. Han ber personalen om ursäkt. ”Ambulanspersonal försöker rädda liv, nästa gång kanske det är din familj eller du som behöver hjälp. Så här kan man inte bete sig oavsett bakgrund eller var man bor”, säger han i klippet. Jag är ganska säker på att han säger sanningen. Han tycker inte att man ska kasta sten på ambulanser som kommer för att hjälpa. Men han säger inte hela sanningen. Han säger inte att enligt salafismen som han tror på, och egentligen traditionell islam generellt, är det riktigt att stena äktenskapsbrytare. Så det är okej att stena en människa, men inte en bil. Kvinnor har stenats i Saudiarabien.

Enligt berättelser om profeten Muhammed som hålls för äkta av salafiter lät profeten stena kvinnor som han ansåg var skyldiga till äktenskapsbrott. I en Facebookstatus den 1 februari skriver Moosa Assal att som muslim ska inte ”vara sig själv” utan istället imitera profeten Muhammed. Till stöd för detta citerar han Koranversen ”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme” (33:21).

Moosa Assal är liksom den saudiska regimen en motståndare av den Islamiska staten (IS). Där gäller inte principen om att inte kritisera makthavare – kritik mot kalifen är tydligen okej. Den 23 januari rekommenderar han i en Facebookstatus att följarna ska ansluta sig till Facebookgruppen ”Svar På Khawâridjs Villfarelser”. Islamiska statens anhängare kallas ”khawaridj” av den saudiska regimen, ”de som gått ut”, det vill säga de som inte längre lyder makthavarna. Det är så man ser på de salafitiska jihadisterna, som vilsna bröder som vill väl men som valt en felaktig väg. Man betraktar dem fortfarande som muslimer.

I gruppen ”Svar På Khawâridjs Villfarelser” lyfts saudiska, salafitiska imamer fram som förebilder muslimer borde lyssna på istället för de vilsna IS-anhängarna. Det är imamer som Al-Albani och Ibn Uthaymin, ultrakonservativa salafiter som förkastar alla moderna idéer och kräver att Koranen och profeten Muhammeds exempel följs till punkt och pricka. I detta ingår barbariska straff, diskriminering av icke-muslimer, kvinnoförtryck, vetenskapsförakt och förbud mot religionskritik.

Den 17 januari skriver Moosa Assal i en Facebookstatus: ”Finns flera ungdomar i förorten som memorerat hela Koranen, fett stolt över dem alla. Må Allah bevara dem.”
När det kommer till att uttala arabiska riktigt är salafiterna mycket noga. Jag vet eftersom jag har deltagit i studiecirklar under salafitiska lärare. Minsta fel korrigeras. Men Moosa Assal talar dålig svenska fast han antagligen är född i Sverige. Han tycks ta svenskan på mindre allvar. Det är han inte ensam om i ”orten”. Det dessa invandrartäta förorter behöver prioritera är enligt min mening snarare utbildning i svenska språket än koranisk arabiska. En invandrare kan ursäktas, att lära sig ett nytt språk är inte lätt, särskilt om man inte har studievana från hemlandet. Men den som är född här har ingen ursäkt. Dåligt uttal tyder på bristande intresse.

Tyvärr har det uppstått en kultur bland vissa ungdomar i ”orten” att se ner på den som talar riktig svenska, så kallad ”svennig” svenska. En sådan inställning är provocerande för mig som svensk, och det är även provocerande att Moosa Assal, som uppenbarligen är normalbegåvad, tolererar fel i svenskan, men strävar efter perfektion i arabiskan. Två av de ledande profilerna på sajten Islam.nu är svenska konvertiter till salafismen, den tidigare nämnde Abdul Wadud och Abu Dawud Abdullah as Sueidi. Båda har svenska som modersmål, men har lagt sig till med någon slags ”förortsaccent”.

Moosa Assal tycker inte om så kallad islamofobi och ett av syftena med hans videoklipp, vilket han själv har uppgivit, är att sprida en positiv bild av muslimer. Men på Islam.nu:s systersajt Fatwa.se kan man lyssna på Moosas vän Abdul Wadud tala om shiamuslimer. Föreläsningen heter ”Sanningen om shia”. Abdul Wadud förklarar att shiaislam uppstått genom en judisk konspiration. Det var en jude som låtsades vara muslim för att ville förstöra islam inifrån. Han tar upp vad han menar är likheter mellan shiism och judisk tro. Judarna och andra otrogna kan inte förstöra islam från utsidan, säger han, därför utger de sig för att vara muslimer.

Föreläsaren säger vidare att shiamuslimerna är farliga och att man som rättrogen salafit inte får gifta sig med dem, inte äta deras kött och inte ens prata med dem. Han kallar dem ”smuts”! Vad är detta om inte så kallad islamofobi? Och det sprids av personer som påstår sig verka mot islamofobi. Min slutsats är att de inte alls är emot hat mot muslimer. De är emot kritik av salafismen.

Så låt dig inte luras av Moosa Assals kloka och fina ord i videoklippen om tafsningar och stenkastning mot ambulanser. Han står för mycket mer än det som framkommer i klippen. Jag har bara skrapat på ytan. Gå in och läs på Islam.nu och Fatwa.se. Den världsbild och de värderingar som kommer till uttryck på dessa sajter är allt annat än klok och fin.

Mohamed Omar