Försvagad men fortfarande ett hot. Så beskriver Vita huset den så kallade Islamiska staten, IS, i en rapport som offentliggjordes i går, torsdag.

IS-krigarna blir allt färre. Enligt amerikanska underrättelsetjänsten finns det nu ”bara” 25 000 jihadister i Syrien och Irak, vilket är 6 000 färre än då man senaste uppskattade styrkornas storlek. Minskningen på 20 procent har, sägs det i rapporten, tre förklaringar: allt fler stupar i strid, antalet desertörer ökar och samtidigt blir det färre nyrekryteringar. Allt detta är ett tecken på framgångar för den USA-ledda koalitionens insatser, heter det i redogörelsen enligt nyhetsbyrån Reuters.

Men även om terroristorganisationen tappar mark och styrkor är det alldeles för tidigt att blåsa faran över.
− Även om IS har lidit betydande förluster och antalet krigare har minskat, utgör organisationen fortfarande ett påtagligt hot, säger Vita husets talesman, Josh Earnest.
Terrororganisationens förluster beror, enligt Earnest och Emily Horn, taleskvinna för Nationella säkerhetsrådet, dels på att USA-stödda irakiska säkerhetsstyrkor tillsammans med moderata syriska oppositionsgrupper och stammilis har haft framgångar, dels på de över 10 000 bombanfall som koalitionen nu har genomfört mot extremisterna i Syrien och Irak. Interna disciplinära åtgärder har också påverkat och samtidigt börjar också arbetet världen över med att försöka stoppa fler jihadister från att ansluta sig till rörelsen ge resultat.
− IS får allt svårare att fylla på sina styrkor och vi har längre varit medvetna om att det är nödvändigt med internationellt samarbete för att kunna stoppa flödet av utländska krigare till regionen, säger Josh Earnest.

Enligt den nya rapporten uppskattas antalet IS-krigare nu till någonstans mellan 19 000 och 25 000, vilket ska jämföras med de 20 000 till 31 000 som man räknade med fanns 2014.
Terrororganisationen slåss nu för att stärka sitt grepp om områden vid Medelhavskusten och man antar att ett antal jihadister från Nordafrika kan ha begett sig till Libyen för att ansluta sig till extremiströrelsen där i stället för i Syrien. Rapporten redogör inte för Islamiska statens anhängare i södra Asien, andra delar av Mellanöstern eller Nordafrika där organisationens libyska gren breder ut sig och hur stor den avdelningen egentligen är råder delade meningar om. Enligt Vita huset handlar det om en styrka på 5 000-6 000 krigare, medan försvarsmakten uppskattar antalet till cirka 3 000