Lagen om eget boende (Ebo) som tillåter asylsökande att söka och skaffa egen bostad hotar Stockholms utveckling och måste rivas upp, skriver Leif Nilsson från SD Södermalm-Enskede-Årsta.

Bakgrunden till EBO-lagen börjar med Ingvar Carlssons regering och det så skallade Luciabeslutet. Luciabeslutet tillkom för att dåvarande Invandrarverkets mottagningssystem inte klarade av anstormningen av invandrare under slutet av 80-talet. Det innebar att bara FN-flyktingar skulle tas emot, med andra ord en bråkdel av de tidigare antalet. Beslutet fungerade.

1991 tillkom en ny borgerlig regering med Carl Bildt som statsminister och med Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) i spetsen för en generös invandringspolitik. Luciabeslutet revs upp. Det dröjde inte länge förrän Invandrarverkets mottagningssystem återigen var fullt. I den vevan skapades Ebo-lagen för att Invandrarverket skulle slippa bekymren med att skapa nya boende och kostnader för dessa.

Genom det här förfarandet slapp man både administrativt arbete och ansvar för fastigheter. Boverkets menar att: ”Syftet med den nya lagen var att betona de asylsökandes eget ansvar och att undvika ett omhändertagandeperspektiv”. Det här känns idag både som verklighetsfrånvänt och oansvarigt. Idag så har Sverige en bostadsmarknad som är i fullständig kaos, inte minst då det gäller bristen på bostäder. För Stockholms del är Ebo-lagen en katastrof.

I bostadsbristens Stockholm dyker brottslig verksamhet upp. Oseriösa företag skapar falska anställningskontrakt vilket gör att de sökande blir aktuella för ett första eller andrahandskontrakt till en bostad. Felaktig folkbokföring på företags- och privatadresser där flera personer varit skrivna på en och samma adress mot betalning. Det är ett brott mot folkbokföringslagen.

Bostadsbristen är enorm och trångboddheten är ett faktum i Ebo-lagens kölvatten. Ebo-lagen har en direkt negativ inverkan på stockholmarnas möjlighet att få en bostad. Bostadsbyggandet kommer inte avlasta bostadssituationen för de behövande om asyl- och anhöriginvandringen fortsätter till Stockholm.

Stockholm är Sveriges ekonomiska motor, här skapas framtidens arbeten. På tjänstesektorn, där Stockholm är ledande i Sverige, har bostadsbristen en hämmande effekt genom att försvåra rekryteringen av kompetent arbetskraft. Har människor ingenstans att bo kan de inte arbeta.

Merparten av de som flyttar in till Stockholm är asyl- och anhöriginvandrare. En liten del är de som flyttar inom landet och arbetskraftsinvandrare. Det är de sistnämnda som Stockholm och länet behöver för att utvecklas och vara den ekonomiska motor Sverige behöver.

Ebo-lagen fungerar inte längre och måste skrotas. Den är direkt skadlig för Stockholms och landets ekonomi. Den hindrar människor att flytta till Stockholm. Människor som Stockholm behöver för att utvecklas och även fortsättningsvis vara Sveriges ekonomiska motor.

Leif Nilsson
SD Södermalm-Enskede-Årsta